Högskolan i Borås i Almedalen

Högskolan i Borås i Almedalen

Högskolan i Borås deltar i Västsvenska Arenan under politikerveckan i Almedalen 2-9 juli. Programmet som bland annat består av flera seminarier uppdateras löpande under våren.

Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då?

Digitaliseringen transformerar hela samhället. Vad betyder det för dig som medborgare? Hur påverkar det dig som patient, kund och elev? Hur påverkas samhällsfunktionernas relation till medborgarna?

Tid: Måndag 3 juli kl. 16:30 – 17:50
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangörer: Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, i samverkan med Västra Götalandsregionen

Läs mer om seminariet ”Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då?”

Akademikväll med quiz

Faktaresistent?! Lugn, vi har motgiftet! Det blir en afton i sanningens tecken där vi sätter omdömet på prov och fyller hjärnkontoret med forskningsresultat.

Tid: Måndag 3 juli, kl. 20:00 (efter liberalernas partiledartal)
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangörer: Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst

Läs mer om ”Akademikväll med quiz”

Vad ska konstnärlig grundforskning vara bra för?

Grundforskning har blivit alltmer provocerande i en ökad efterfrågan av innovationer och samhällsnytta. Inom konsten och konstnärlig forskning är grundforskning utan något tydligt praktiskt motiv om möjligt än mer provocerande. Men är inte nyttan trots allt uppenbar?

Tid: Tisdag 4 juli, kl.13:30-14:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangörer: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet ”Vad ska konstnärlig grundforskning vara bra för?”

Är textilier som räddar liv och som bygger infrastruktur Sveriges nästa tillväxtraket?

Forskning och innovation inom smarta textilier har nått en nivå där det är dags för Sverige att använda denna spetskompetens för att skapa nya tillväxtområden. Men hur ska beslutsfattare, forskare, finansiärer och entreprenörer hitta varandra? Inspireras av framgångsrika exempel.

Tid: Onsdag 5 juli, kl.15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås, Borås Stad och Västsvenska Handelskammaren

Läs mer om seminariet ”Är textilier som räddar liv och som bygger infrastruktur Sveriges nästa tillväxtraket?”

Vem får 2017 års sociala medier-pris på 100 000 kr?

Social medier-priset på 100 000 kr tilldelas en person eller organisation som utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta. Bland tidigare pristagare finns bl a Wikimedia och Brit Stakston. Frågan är, vem blir 2017 års vinnare?

Tid: Onsdag 5 juli, kl. 16:00-16:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangörer: Högskolan i Borås, Borås Stad och Västsvenska Handelskammaren

Läs mer om Sociala medier-priset

Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi?

Till 2030 ska industrin anpassats för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Omvälvande förändringar krävs. Vilka förväntningar har samhället på lärosätena? Kan en av världens mest omtalade industrier gällande miljöfrågan, modebranschen, bli en råmodell? Vilka krav ställs på politiken?

Tid: Torsdag 6 juli, kl. 10:30-11:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet ”Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi?”

Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?

14 procent av patienter vid svenska sjukhus drabbas av en vårdskada under sin sjukhusvistelse – en siffra som oroar. Hur kan vi öka patientsäkerheten? Går det att åstadkomma redan på utbildningsnivå? Kan komplex simuleringsträning vara ett verktyg?

Tid: Torsdag 6 juli, kl. 12:00-13:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet ”Kan komplex simuleringsträning öka patientsäkerheten?”

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i Skollagen. Seminariet handlar om varför den vetenskapliga grunden anses så viktig för skolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som följer utvecklingen mot en starkare forskningsförankring.

Tid: Torsdag 6 juli, kl. 15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet ”Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?”

Har universitetslärare den akademiska frihet som behövs?

Forskares frihet är skyddad i lag, men universitetslärares frihet är mer oklar. Vad innebär akademisk frihet för universitetslärare och behöver den friheten bättre skydd? Frågan aktualiseras av diskussioner om alternativa fakta liksom av behovet av ansvarstagande och kritiskt tänkande studenter.

Tid: Fredag 7 juli, kl. 10:30-11:30
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet ”Har universitetslärare den akademiska frihet som behövs?”

Övrig medverkan i Almedalen

Alla barns rätt till goda uppväxtvillkor – vägen till en jämlik stad

Arrangör: Göteborgs Stad
Tid: Måndag 3 juli 10:30-11:30
Paneldeltagare: Mikael Löfström, fil.dr. i företagsekonomi

Läs mer om seminariet ”Alla barns rätt till goda uppväxtvillkor – vägen till en jämlik stad” (extern webbsida).

Har kvalité ett pris? Hur kan högskolan styras för att sätta lärandet i centrum?

Arrangörer: Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
Tid: Tisdag 4 juli 07:45-08:50
Paneldeltagare: Björn Brorström, rektor

Läs mer om seminariet ”Har kvalité ett pris? Hur kan högskolan styras för att sätta lärandet i centrum?” (extern webbsida)

Västsvenska Arenan

Den Västsvenska Arenan är en sammanslutning där flera parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv och med relevans för hela Sverige under politikerveckan i Almedalen.

Förutom Högskolan i Borås ingår följande parter i Västsvenska Arenan: Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

Kontakt

Therése Andersson, projektledare
Ann-Christin Andréasson, kommunikationschef
Solveig Klug, pressansvarig

Läs mer

Läs mer om Västsvenska arenan i Almedalen.
Läs mer om högskolans medverkan i Almedalen 2016.