Från TRASH till CASH

Från TRASH till CASH

När resursåtervinning blir en lönsam affär.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter att förädla och återvinna överblivna restprodukter till något lönsamt. Under vårt seminarium får du möjlighet att lyssna till lyckade projekt mellan företag och forskning.

Ett lyckat projekt inom resursåtervinning kan skapa stort värde i framtiden, både ekonomiskt och miljömässigt. Under förmiddagen får du förutom inspiration också information om hur man går tillväga och vilka möjligheter du själv kan ha.

Under dagen kommer du få möjlighet att träffa företag och ha individuella möten där dina behov kan diskuteras mer djupgående.

I anmälningsformuläret kan du skriva in vad du är expert inom och kan bidra till näringslivet med. Vi kommer matcha ihop frågorna med relevanta företag. Det kan mynna ut i ett givande samarbete.

Seminariet är ett samarbete mellan IUC Sjuhärad, ALMI, Högskolan i Borås, Science Park Borås, Rise och Inkubatorn i Borås.

Välkommen!

Datum: Tisdag 7 november
Tid: 09:00-13:00 (Inklusive lättare lunch)
Plats: Lokal Garfveriet, plan 2, Textile Fashion Center
Anmälan: Senast 2 november via denna länk.


Program

08:30 Kaffe/te och smörgås

09:00 Introduktion och trendanalys – Evalena Blomqvist, ReSource

09:15 Designar aska för världens mat och miljö
– Designar aska för världens mat och miljö – Anita Pettersson, Högskolan i Borås
– Vad vi har gjort praktiskt hos oss – Stefan Hjärtstam, Borås Energi & Miljö 
– Hur vi finansierat projektet – Evalena Blomqvist, ReSource/Energimyndigheten

10:30 Fika

10:50 Vi tjafsar inte med TJAFS, vi gör
Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, inkluderande och resurssmart avfallssystem
Kamran Rousta, Högskolan i Borås

11:20 Så gjorde vi i förpackningsindustrin
Hur får man till samverkan mellan näringsliv och akademi, Packbridge belyser exempel inom förpackningsbranschen
Felix Helander, Packbridge 

12:00 Mingellunch/matchmaking samtal

13:00 Avslut


Anmälan senast 2 november