Research on Sustainability

Research on Sustainability

Den tredje upplagan av RoS arrangeras under eftermiddagen den 6 december i workshopformat. Syftet är att ge möjlighet för forskare vid högskolan att lyfta frågeställningar, utmaningar, perspektiv, trender och resultat avseende en hållbar utveckling i relation till ämnen, forskningsområden och professioner. Målsättningen är att detta ska möjliggöra ytterligare samverkan inom högskolan och även med aktörer utanför. Workshopen belyser också frågan om hur forskningen och samverkan ska finansieras.

Programmet är ännu preliminärt och under utveckling, men anmäl dig gärna redan nu. Workshopen hålls på engelska. Sista dag för anmälan 4 december.

Anmälan »

Datum: Onsdag 6 december 2017
Tid: 13:00-17:00
Lokal: D209

PROGRAM
12:00–13:00 Lunch (föranmälda)

13:00–13:10 Introduktion

13:10–14:40 Aktuella utmaningar för forskning och innovation gällande hållbar utveckling och vad det innebär för ämnen och professioner.
Föredrag av bland andra:
– Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
– Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik
– Delia Dumitrescu, professor i textildesign
– Fler namn tillkommer

14:40–15:00 Fika

15:00–16:30 Hur finansierar vi projekt och samverkan?
Föredrag och samtal med bland andra:
– Evalena Blomqvist, Rise
– Lisa Belfrage, Västra Götalands Regionen
– Thanos Pinakas, Tillväxtverket

16:30–17:00 Diskussion och avslutning

17:00–18:00 Mingel med tilltugg

Moderator: Jenny Johannisson, vicerektor

The third edition of RoS will be held the afternoon of 6 December as a workshop.

The event is an opportunity for researchers at the University of Borås to present issues, challenges, perspectives, trends and results for sustainable development in relation to subjects, research fields and professions. The aim is to enable further collaboration within the University and also with external actors. The workshop also highlights the question of how research and collaboration can be funded.

The programme is still preliminary and under development, but sign up now. The workshop is held in English.
Last day to sign up: 4 December

Date: Wednesday 6 December 2017
Time: 13:00–17:00
Venue: D209

PROGRAMME
12:00 – 13:00 Lunch (register)

13:00 – 13:10 Introduction

13:10 – 14:40 Current challenges for research and innovation regarding a sustainable development – implications for subjects and professions.
Seminars by, among others:
– Roger Blomgren, professor of library and information science
– Mohammad Taherzadeh, professor of biotechnology
– Delia Dumitrescu, professor of textile design
– More names to be added

14:40 – 15:00 Coffee break

15:00 – 16:30 How do we fund projects and collaboration?
Seminars by, among others:
– Evalena Blomqvist, Re:source
– Lisa Belfrage, Region Västra Götaland
– Thanos Pinakas, Tillväxtverket, The Swedish agency for economic and regional growth

16:30 – 17:00 Discussion and conclusion

17:00 – 18:00 Mingle with snacks

Moderator: Jenny Johannisson, Vice Chancellor

Read more about RoS and sign up »