Intressant spaning på framtidens konsumenter

Intressant spaning på framtidens konsumenter

Science Park Borås och Västra Götalandsregionen har gett Kairos Future i uppdrag att undersöka vad morgondagens konsumenter kommer att efterfråga. Vilka hållbarhetstrender finns runt hörnet och vilka är de mest framträdande konsumentgrupperna som kommer bidra till omställningen?

Över 100.000 inlägg om hållbarhet på sociala medier har samlats in. AI-baserade metoder har kombinerats med kvalitativa genomgångar och samordning med konsumentdatabasen Orvesto. Arbetet har gjorts i samverkan med ett antal intressenter från näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Resultatet blev en trendspaning som idag 5 juni presenterades på Västragötalandsregionens utvecklingsseminarium i Göteborg. Undersökningen kan hjälpa företag och organisationer att förstå och skapa nya affärsmöjligheter och blir ett viktigt bidrag i Västra Götalandsregionens arbete med ny regional utvecklingsstrategi (RUS).

”Dagen och spaningen visar att vår utvecklingsmiljö i Borås ligger helt rätt för att skapa den nationella arena för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion som är på väg att etableras här”, kommenterar Erik Bresky VD på Science Park Borås, som var på plats vid seminariet.

Närmare kommunikation om undersökningen blir det under Almedalsveckan på Västsvenska Arenan onsdagen 3 juli kl. 14:15-15:00 i Visby samt på konferensen Nationell verkstad 23-24 oktober i Borås.