Kalender

  • 28 januari 2019

    Hur bygger vi socialt och ekologiskt hållbart i Borås och Sjuhärad?

    Kommuner i omställningsarbete för en mer hållbar stadsutveckling behöver stöttning då de står för en växande miljöbelastning med höga koldioxidutsläpp. Samtidigt rymmer de stora möjligheter. Susanne Möller Arneborg, Strategisk Samhällsplanerare, Borås Stad Sebastian Andersson, Strategisk Samhällsplanerare, Borås Stad Jan Thorsson, Vårgårda Bostäder Kimmo Kurkkinen, Högskolan i Borås   Plats: Do-tank Center,...

  • 04 februari 2019

    Delningsekonomi & hållbar livsstil – hur gör vi och varför?

    Privatkonsumtion är idag en av de största miljöbelastningarna. Mode och inredning står för en stor del av konsumtionen efter flygresor, energi och mat. Hur kan delningstjänster som tex AirBnB bidra till en hållbar livsstil? Erik Valvring, innovationsstrateg, Science Park Borås Johanna Lindblad, samordnare Design för hållbar livsstil, Science Park...