DigiMode Passion For Fashion

DigiMode Passion For Fashion

– En unik chans att utveckla egna idéer för en cirkulär textilindustri!

På 13 platser i Sverige samlas under 2017 unga kvinnor för att utveckla nya teknikområden och yrken utifrån sina intressen och passioner. Hur coolt är inte det?

Istället för att locka eller attrahera unga kvinnor till befintliga tekniska utbildningar eller yrken, vänder Innovate Passion på perspektivet och utgår ifrån unga tjejers innovationskraft med utgångspunkt i deras intressen och passioner.

Under eventen ska deltagarna utveckla nya teknikområden eller yrken som kan vidareutvecklas till exempel inom ramen för befintliga eller nya utbildningskoncept och yrkesinriktningar.

Inom ramen för Vinnovas satsning Innovate Passion kommer Science Park Borås  i mitten av september att annordna ett hackathon “DigiMode – Passion for Fashion”. Eventet syftar till att lyfta unga tjejers och kvinnors innovationskraft. Med projektet vill vi bidra till ett ökat intresse för teknik på textil och mode intresserade tjejers villkor för att ge ökad kunskap och insikt om vad de kan åstadkomma med teknik inom sitt intresseområde. Under detta event deltagarna möjlighet att utveckla egna idéer och lösningar på en gemensam samhällsutmaning kopplat till re:design och cirkulär ekonomi inom textilindustrin. Under 24h kommer de att arbeta med idéutveckling, med stöd av en innovationscoach, blandat med inspirationsföreläsningar.

Innan hackatonet kommer en Inspirationsdag att hållas i Textile Fashion Center med fokus på re:design och en cirkulär textilindustri.

Eventet riktar sig till unga tjejer med ett passionerat intresse för textil och mode i åldersgruppen 17 – 30 år som är gymnasielever, yrkeshögskolestudenter eller högskolestudenter, i Boråsregionen i Västra Götaland.

Projektet finansieras av Vinnova och är en del av deras satsning Innovate Passion som är ett nytt koncept för att utveckla helt nya teknikområden och yrken utifrån unga kvinnors passion.

 

Kontakt: moa.nilsson@hb.se

Date

14 juni, 2017