Konsumtion – Handel och Logistik

Boråsregionen har en stark tradition inom detaljhandel och som Nordens ledande område inom distanshandel. Vi har byggt upp en kompetens inom logistik och en välutvecklad infrastruktur som ger oss en fördel jämfört med andra, och som utgör grunden för en framgångsrik digital handel.

Handelsforskningen som bedrivs inom Högskolans centrumbildning SIIR bidrar till att skapa kreativa möten i brytpunkten mellan forskning, näringsliv och samhälle och utvecklar ny kunskap med relevans för samhällsutvecklingen.

Aktuella projekt inom Konsumtion – Handel och Logistik

Inga inlägg hittades.