Samhällsutveckling

Samhällsutveckling

Science Park Borås strävar efter att utöka projekt och initiativ inom flera områden inom samhällsutveckling, såsom resursåtervinning, urbanisering och digitalisering. Vi identifierar projekt, partners och finansiering inom områden som är kopplade till visionen om det goda livet och en klimatneutral region i Sjuhärad och Västra Götaland. Detta innebär att utveckla kompetens inom cirkulära och delade ekonomiska modeller och utnyttja befintliga styrkor i forskning och utveckling samt kanalisering av nya projekt.

Innovation inom offentlig sektor (kommunal innovation)

Hållbart samhällsbyggande

Välfärdssamhället

Ledning, styrning och organisering

Kulturpolitik

Prehospital forskning

Aktuella projekt inom Samhällsutveckling