Erik Valvring Tag

  • 19 Sep 2017

    Innovation Square bidrar till hållbar inredning i det offentliga rummet

    Inom ramen för fokusområdet Arkitektur & Interiör driver Smart Textiles sedan början på 2017 tillsammans med Science Park Borås projektet Innovation Square. Projektet kommer att involvera 15 företag verksamma inom inredning och design från hela Sverige. Innovation Square ska initiera och driva ett antal innovationsprojekt inom...