Digitala brott – Connect

Digitala brott – Connect

Internetekonomin växer snabbt i Sverige, men den växer ännu snabbare i många andra OECD-länder. Många mindre svenska företag har svårt att identifiera och implementera de delar av den digitala verktygslåda som kan frigöra affärsmöjligheterna genom digitalisering. För många små och medelstora företag upplevs tröskeln för att komma igång för hög. Detta frukostseminarie ingår som en del i serien om digitalisering.

4 april kl 07.15-08.45 (frukost serveras 07.15-07.35)
Plats: Swedbank Sjuhärad, Åsbogatan 8, Borås

Ofta saknar företag kunskap om hur regler och lagar kan påverka ens verksamhet och vilka risker som bl.a. digitaliseringen kan föra med sig. Under detta frukostseminarie ger vi deltagarna en snabb kurs i det kunnande som ofta saknas inom digitala brott, som idag är ett mycket uppmärksammat ämne, och också verktyg för hur kunskap om IT-säkerhet kan skapa konkurrensfördelar och ge försprång. Vi reder ut olika former av digitala brott, begrepp man bör känna till och vilka skydd företagen bör ha.

Vi går igenom det viktigaste om:
identitetsstöld
VD-bedrägerier
internetbedrägerier
interna rutiner
med mera

Marie Karlsson-Gustafsson
Marie har arbetat som civil utredare på Polisen sedan 2007, sedan 2012 har hon arbetat med grova bedrägerier. Marie jobbar med allt ifrån att ta emot anmälan och uppgifter. Hon gör alla förhör som behövs och när hela utredningen är klar redovisar hon den till åklagaren som tar hand om ärendet i tingsrätten.

Christian Valkama
Gruppchef Bedrägerisektionen Älvsborg kommer även finnas på plats.