Stadsträd och iTree – Trädens roll i framtidens klimatneutrala stad

Lunchseminarium 4 mars

Är utvecklingen av trädens ekosystemtjänster i staden vår sista livlina undan de största klimatförändringarna?

Inom SLU’s (Sveriges Lantbruks Universitet) projekt iTree, där Borås stad deltar, undersöks trädens roll i framtidens klimatneutrala stad.
Vad är trädens ekosystemtjänster värda, vilka är de viktigaste parametrarna för att bibehålla och utveckla en grön stad?

Huvudtalare är Anton Spets, Stadsträdgårdsmästare i Borås.

Plats: Do-tank Center, Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås
Tid: 11.30 – 13.00
Anmälan: Via länk senast torsdagen den 28 februari. Fri entré.