Framtidens hållbara konsumtion – digital seminariedag

När Almedalen ställer in, försvinner också en unik möjlighet för allmänheten att delta i viktiga samtal som rör vårt samhälle. Den 1 juli anordnar därför Science Park Borås en digital seminariedag med kreativa samtal om framtida konsumtionsmönster och hur vi uppnår en hållbar handel. Vilka trender driver hållbar konsumtion och hur ser egentligen morgondagens handel och produktion ut om konsumenterna får bestämma? Tillsammans med bland andra F/ACT Movement, Textile & Fashion 2030 och Kairos Future blickar vi i ni framtiden.

Klicka på länken för att anmäla dig!

Program i text

09:00 – 09:50 Globala trender – framtidens hållbara konsumtion

10:00 – 10:30 Förändrad konsumtion – att ta nya kliv i hållbarhetstrappan

11:00 – 12:00 Den uppkopplade garderoben – bli en bättre konsument

13:00 – 13:30 SUPER FAST vs. SUPER SLOW – utmaningar i modebranschen

13:30 – 14:30 Från vision till fysisk produkt – hitta nya vägar för ditt hållbarhetsarbete

15:00 – 15:30 Post-corona – återhämtning, möjligheter och uppväxling