1 december: Conditional Design, slutseminarium – Save the date!

Nu närmar sig slutseminariet för projektet Conditional Design. Mer information om slutseminariet kommer längre fram, så håll utkik och boka in datumet i kalendern.

Tid: 09:00-12:00
Plats: DO-tank

Läs mer

Projektet startade i mars 2020 med syftet att koppla samman cirkulära designprinciper med hållbara cirkulära affärsmodeller. Målsättningen inom projektet är att applicera de cirkulära designprinciperna på deltagande verksamheters produkter, ta fram goda exempel samt underlag för utvärdering. En viktig del är också att skapa en förståelse och underlag för verksamheter att kunna presentera för sina ledningsgrupper för att skapa ett intresse i att investera i cirkulära affärsmodeller.

Läs om projektets start i nyheten ”Conditional design – ger företag större förståelse för cirkulära affärsmodeller”, publicerad 2020-09-18