20 oktober: Textilkalaset

Välkommen till Textilkalaset 20 oktober

Förändringens vindar blåser i textilbranschen. EU:s gröna giv – att bli världens första klimatneutrala region – kommer medföra förändrade krav, men också tillföra resurser för omställning. Vi behöver enas om en gemensam strategi: textilindustrin har potential att bli ledande om vi satsar tillsammans!

Tillsammans växlar vi upp för en attraktiv textilbransch med cirkulärt fokus!

Onsdag den 20 oktober kl. 13.30 – 16.30

Anmäl dig här

Västra Götaland – Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode

För att Västsverige ska bli Europas innovativa spets och kreativa mylla har sex förslag till fokusområden tagits fram under våren 2021 av närmare 50 experter samt via företagsintervjuer. 

Läs mer och lämna dina synpunkter i en enkät på www.vgregion.se/textilspets