Kalender

  • 24 okt 2016

    Invigning av Science Park Borås

    Nu har Science Park Borås, Grants and Innovation Office och Smart Textiles flyttat in i nya gemensamma lokaler i Textile Fashion Center. Här finns nu en ny projektarena som ger fler förutsättningar för forskning, innovation samt företags- och verksamhetsutveckling. Detta vill vi fira med er....

  • 23 okt 2016

    Informationsmöte Konfektionsfabrik 4.0

    Den 7/10 hölls ett informationsmöte om förstudien till projektet Konfektionsfabrik 4.0 i Fashion Gallery i Textile Fashion Center. De som var på plats beslutade att träffas igen och kommer att göra det den 31 oktober klockan 8.30 i Denim konferensrum (Textile Fashion Center). Fokusfrågor vid nästa möte kommer att vara: - Vad...