Staff

team_image
VD/CEO

Erik Bresky

erik.bresky@scienceparkboras.se

+46 (0)73 377 85 20

team_image
Projektsamordnare/Projects Coordinator

Ulrika Nilsson

ulrika.nilsson@scienceparkboras.se

+46 (0)70 180 83 83

team_image
Projektsamordnare/Projects Coordinator

Heidi Hautajärvi

heidi.hautajarvi@scienceparkboras.se

+ 46 (0)70 189 37 28

team_image
Projektsamordnare/Projects Coordinator

Erik Valvring

erik.valvring@hb.se

team_image
Kommunikatör/Communications

Ellinor Bokedal Cardell

ellinor.bokedal@scienceparkboras.se

+46 (0)73 983 07 61

team_image
Ekonomi/Controller

Petra Lindberg

petra.lindberg@scienceparkboras.se

+46 (0)70 181 25 73

Address

Science Park Borås
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3B

Control group

John-Rune Nielsen (ordförande), divisionschef RISE Certification Affärsutvecklingsdirektör

Svante Stomberg, vice ordförande, kommunchef Borås Stad

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Lena Brännmar, förbundsdirektör Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

Anders Carlberg, chef för avd. forskning, utveckling och utbildning Västra Götalandsregionen

Paul Frankenius, Happy Land Holding AB

Anders Glemfält, näringslivschef Borås stad

Niklas Hedin, vd Centiro

Bosse Johansson, vd Swedbank Sjuhärad

Hanna Lassing, vd Kanico

Haleh Lindqvist, kommunchef Marks kommun

Mikael Löfström, akademichef Högskolan i Borås

Håkan Sandahl, kommunchef Ulricehamns kommun

Catrin Wirfalk, Joy and Inspiration AB

Thomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus

Erik Bresky, vd Science Park Borås, Högskolan i Borås Holding AB