Kalender

  • 23 okt 2016

    Informationsmöte Konfektionsfabrik 4.0

    Den 7/10 hölls ett informationsmöte om förstudien till projektet Konfektionsfabrik 4.0 i Fashion Gallery i Textile Fashion Center. De som var på plats beslutade att träffas igen och kommer att göra det den 31 oktober klockan 8.30 i Denim konferensrum (Textile Fashion Center). Fokusfrågor vid nästa möte kommer att vara: - Vad...