Title Image

Näringslivsutveckling

Start-up/affärsutveckling

BoråsINK_filled_jpeg

Inkubatorn i Borås erbjuder en dynamisk process för utveckling av affärer och företag. Inkubatorn bistår med en aktiv och anpassad affärsutveckling och hjälper även till med finansiering, tekniska och kommersiella nätverk samt med en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice i Textile Fashion Center.

FashionINK_filled_jpeg

Modeinkubatorn är en nischad inkubatorn som ingår under Inkubatorn i Borås och som verkar för att skapa förutsättningar för entreprenörer inom textil och mode att etablera sig på marknaden. ModeInk är Sveriges enda renodlade modeinkubator och är öppen för alla som har ambitionen att starta och driva företag inom branschen.

drivhuset

Drivhuset hjälper nya entreprenörer, främst studenter, att starta och driva företag. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar Drivhuset framtidens företag och fler entreprenöriella individer. Med sakkunnig kompetens och praktiskt arbete uppnår Drivhuset konkreta resultat i form av livskraftiga företag.

Företagsutveckling, finansiering, utbildning och nätverk

almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB.

companion

Coompanion Väst är företagsrådgivaren för alla som vill starta företag tillsammans. Coompanion ger information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Coompanion Väst arbetar med affärsutveckling för ideella föreningar och med att stötta den sociala ekonomins aktörer.

iuc

IUC Sjuhärad bidrar till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag. Verksamheten bedrivs i tre områden: kompetens, innovation och effektivisering. IUC Sjuhärad arbetar med uppsökande verksamhet och behovsanalyser samt driver aktiviteter som möter verkliga behov på kort och lång sikt hos företagen.

connect

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Connect förkortar vägen till verkliga och varaktiga resultat. Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

TEX_marketplace_RGB_svart

TEX! by Marketplace Borås är ett kollaborativt nätverk för svenska mode- och textilföretag. Vi skapar möjligheter för våra medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter. TEX! event och medlemsaktiviteter vill bjuda på inspiration inom aktuella områden och förhoppningsvis nya perspektiv på den egna verksamheten. Genom TEX! och Marketplace Borås blir du större än som enskild aktör.

NTA

Nordiska Textilakademin bedriver utbildningar inom textil, design och konfektion i syfte att förse branschen med kompetent arbetskraft. Utbildningarna är väl inarbetade hos branschföretagen som kontinuerligt tar emot studerande under praktikperioden, som ofta leder till anställning direkt efter examen.

12039256_858316544282398_976770767512282291_n

E-handelsstaden Borås är en plattform med stort samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Visionen är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav och målsättningen är att utveckla regionens position som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.

Näringslivskontor

Näringsliv Ulricehamn AB, länk med bild
herrljunga
mark
svenljunga
tranemo
boras
bollebygd