DigiMode Passion For Fashion

Inom ramen för Vinnovas satsning Innovate Passion arrangerade Science Park Borås i mitten av september 2017 ett hackathon “DigiMode – Passion for Fashion”. Innovate Passion syftar till att lyfta unga tjejers och kvinnors innovationskraft. På 13 platser i Sverige samlas under 2017 unga kvinnor för att utveckla nya teknikområden och yrken utifrån sina intressen och passioner. Innovate Passion på perspektivet utgår ifrån unga tjejers innovationskraft med utgångspunkt i deras intressen och passioner. Under eventen ska deltagarna utveckla nya teknikområden eller yrken som kan vidareutvecklas till exempel inom ramen för befintliga eller nya utbildningskoncept och yrkesinriktningar.

 

Besök projektets hemsida här.