Konsumtion

Från materialism till konsumism – hållbar konsumtion i praktiken

Vid Science Park Borås arbetar vi varje dag med FNs 2030 mål. Vårt mål- och verksamhetsområde Konsumtion – hållbara produktions- och konsumtionsmönster – uppmärksammas särskilt 2019. Inte minst genom rapporten om framtidens hållbara konsumenter.

Med våra samverkansparter inom näringsliv – offentlig sektor – akademi & civilsamhälle vill vi ligga i framkant när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbar konsumtion.

Här är ett axplock av vad vi gör eller har genomfört

Trendspaning – framtidens konsumtionsmönster

Tillsammans med Kairos Future och Västra Götalandsregionen har vi utforskat framtidens konsumtionsmönster på ett sätt som ingen annan har gjort. Möt framtidens hållbara konsumenter i rapporten.

Läs rapporten på VGR:s webbplats

Ansvarig: Birgitta Losman

Nationell verkstad 23-24 okt 2019

Vi har arrangerat och genomfört konferensen Nationell verkstad 2019 om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar i samverkan med Borås Stad, Naturvårdsverket och Konsumentverket.

Läs resultaten från workshops om mode, inredning, kvarterets konsumtion och semester

Läs sammanfattningen av konferensen

Kvarterets konsumtion

Hållbara livsstilar i praktiken, tillsammans med kommunerna i Västra Götaland

Ansvarig: Johanna Lindblad

Storgatan 2.0

Att bredda, fördjupa och göra mötet mellan butik och kund hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Ansvarig: Johanna Lindblad

Bo och leva hållbart som student

Diskussioner om det nya hållbara studentboendet pågår för fullt mellan samverkande parter i Borås.

Ansvarig: Peter Serrander

Almedalsveckan

Vi deltar varje år på Almedalen. Hållbarhet står högt på agendan.
Läs mer om vårt deltagande under 2019.

Hållbara garderober

Så blir din garderob hållbar

Ansvarig: Adrian Zethraeus

Smart Textiles

Inom Smart Textiles är Hållbar konsumtion centralt i den nationella handlingsplan som nu genomförs.

Innovationsmiljö i stark utveckling

Innovationsmiljön Dotank Center utvecklas till ett förstahandsval för de företag och organisationer som vill nå innovationshöjd vad gäller cirkulär ekonomi och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara produkter och tjänster.

I allt högre grad vänder sig företag, inte bara från delregionen även nationellt till Science Park Borås för att få hjälp med innovationsarbete och cirkularitet.

Do-tank Center, vår unika innovationsmiljö byggd på konceptet See Do Learn. Här pratar vi inte bara, vi gör! Under 2019 flyttar även Handelslabbet in i miljön, som redan sjuder av liv. I Do-tank Center utvecklas nu vår strategiska miljö med innovationsinsatser och arbete som påverkar såväl privata som offentliga aktörers möjlighet att utvecklas cirkulärt.

Ansvarig: Erik Valvring

Ny kunskap, nya infallsvinklar och oväntade möten!

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv. Ur mötena växer nya utvecklingsprojekt fram.

Ansvarig: Birgitta Losman och Heidi Hautajärvi

Aktuella projekt inom Konsumtion

Inga inlägg hittades.