Samhällsutveckling

När de mjuka värdena möter de hårda – samhällsutveckling vid Science Park Borås

Vid Science Park Borås är Samhällsutveckling ett särskilt verksamhetsområde. Science Parken med våra samverkansparter inom näringsliv – offentlig sektor – akademi & civilsamhälle ligger i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar vi särskilt med de mjuka värdena inom samhällsutveckling och vi kopplar ihop design med boende och livsstil. Vi samverkar gärna kring hälsa och förebyggande arbete. Vid Science Park Borås utvecklar nya spännande innovationer som utgår från FNs 17 mål, som är vägledande i vårt arbete och möjliggör möten och utbyten mellan människor och organisationer i vår spännande och kreativ innovationsmiljö.

Ett axplock av vad vi har på gång:

Spetskompetens inom samhällsutveckling

Science Park Borås utvecklar regional och nationell spetskompetens inom samhällsutveckling på ett sätt som kompletterar och stärker länets andra innovationsmiljöer. Inriktningen är de mjuka värdena inom samhällsutveckling med inriktning på ekologisk och social hållbarhet och beteende/tjänsteutveckling/design för hållbar livsstil.

Ansvarig: Birgitta Losman

Innovationsmiljö i stark utveckling

Innovationsmiljön Do-tank Center utvecklas till ett förstahandsval för de företag och organisationer som vill nå innovationshöjd vad gäller cirkulär ekonomi och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara produkter och tjänster.

I allt högre grad vänder sig företag, inte bara från delregionen även nationellt till Science Park Borås för att få hjälp med innovationsarbete och cirkularitet.

Do-tank Center, vår unika innovationsmiljö byggd på konceptet See Do Learn. Här pratar vi inte bara, vi gör! Under 2019 flyttar även Handelslabbet in i miljön, som redan sjuder av liv. I Do-tank Center utvecklas nu vår strategiska miljö med innovationsinsatser och arbete som påverkar såväl privata som offentliga aktörers möjlighet att utvecklas cirkulärt.

Ansvarig: Erik Valvring

Social hållbarhet

Social hållbarhet och prevention är en särskild nisch vid Science Park Borås är den sociala hållbarheten, där arbetet kopplas till Innovationsplattform Borås, med målet att regionalisera denna plattform.

Ansvarig: Birgitta Losman

Samhällsutvecklingsprojekt och testbäddar av hög kvalitet och stark lokal och delregional förankring

Science Park Borås etableras som facilitator och processledare för testbäddar inom hållbar samhällsutveckling och konsumtion där 3 test- och demoprojekt 2019-2022 visar vägen:

  • Etablera en testbädd för hållbart och modernt studentboende i Borås
  • Kvarterets konsumtion – att designa en hållbar vardag.
  • Storgatan 2.0: centrumutveckling och handel i hållbar design

Ansvariga: Birgitta Losman, Peter Serrander, Johanna Lindblad

Innovationslab Framtidens boende och kvarter

6-7 maj 2019. Ansvarig: Johanna Lindblad

 

Ny kunskap, nya infallsvinklar och oväntade möten!

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv. Ur mötena växer nya utvecklingsprojekt fram.

Ansvarig: Birgitta Losman och Heidi Hautajärvi

Innovation inom offentlig sektor (kommunal innovation)

Hållbart samhällsbyggande

Välfärdssamhället

Ledning, styrning och organisering

Kulturpolitik

Prehospital forskning

Aktuella projekt inom Samhällsutveckling