Samhällsutveckling – hållbara livsstilar

När de mjuka värdena möter de hårda – samhällsutveckling vid Science Park Borås

Vid Science Park Borås är samhällsutveckling ett särskilt verksamhetsområde. Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle ligger vi i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar särskilt med de mjuka värdena inom samhällsutveckling där vi kopplar ihop design med boende och livsstil och samverkar gärna kring hälsa och förebyggande arbete.

Vid Science Park Borås utvecklas nya spännande innovationer som utgår från FN:s 17 mål, som är vägledande i vårt arbete och möjliggör möten och utbyten mellan människor och organisationer i vår attraktiva innovationsmiljö.

Nedan ett axplock av vad vi har på gång:

 

Spetskompetens inom samhällsutveckling

Science Park Borås utvecklar regional och nationell spetskompetens inom samhällsutveckling på ett sätt som kompletterar och stärker länets andra innovationsmiljöer. Inriktningen är de mjuka värdena inom samhällsutveckling med inriktning på ekologisk och social hållbarhet samt beteende/tjänsteutveckling/design för en hållbar livsstil.

Science Park Borås är värdar för ett av samordnaruppdragen inom Västra Götalands läns satsning på Klimat 2030.

Läs mer om Klimat 2030 här!

 

Innovationsmiljö i stark utveckling

Innovationsmiljön DO-tank Center utvecklas ständigt till ett förstahandsval för de företag och organisationer som vill nå nya innovationshöjder vad gäller cirkulär ekonomi och socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara produkter och tjänster.

I allt högre grad vänder sig företag, inte bara från delregionen, utan även nationellt till Science Park Borås för att få hjälp med innovationsarbete och cirkularitet.

DO-tank Center är byggd efter konceptet ”See-Do-Learn”. Här pratar vi inte bara, utan vi gör!

Under 2019 flyttade även Handelslabbet in i miljön, som redan innan sjöd av liv. I DO-tank Center utvecklas nu vår strategiska miljö med innovationsinsatser och ett arbete som påverkar såväl privata som offentliga aktörers möjlighet att utvecklas cirkulärt.

Ansvarig: Erik Valvring

 

Social hållbarhet

Social hållbarhet och prevention är en särskild nisch vid Science Park Borås, där arbetet kopplas till Innovationsplattform Borås med målet att regionalisera plattformen.

Ansvarig: Birgitta Losman

 

Regional avfallsplan för Boråsregionen

Science Park Borås deltar Adrian Zethraeus och Birgitta Losman med kompetens inom textil och samhällsutveckling. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund äger projektet.

 

Ny kunskap, nya infallsvinklar och oväntade möten!

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

Ansvarig: Peter Serrander

Aktuella projekt inom Samhällsutveckling