Title Image

Science Park Borås

From idea to sustainable impact

Genom Science Park Borås skapas än tydligare synergier mellan lärosäte, näringsliv och kommun. Med goda möjligheter till samverkan, framstående forskning och kreativa, inspirerande mötesplatser i Textile Fashion Center ska Science Park Borås locka fler företag till Boråsregionen och bidra till ökad sysselsättning.

Science Park Borås kärnverksamhet är projektarenan där aktörer från akademi/forskning, näringsliv, offentliga organisationer och det civila samhället möts. Science Park Borås tillhandahåller de resurser och processer som krävs för att transformera innovation till samhällsnytta. Science Park Borås kanaliserar innovationssystemet – från idé till hållbar utveckling.

Verksamhetsidé

Science Park Borås är en möjliggörare för innovationer i Boråsregionen. Med resurser från forskning och prototypframtagning skapar vi möjligheter för kommersialisering av produkter och tjänster. Science Park Borås skapar samhällsnytta och resultat tillsammans med akademi, institut, näringsliv, offentliga aktörer och det civila samhället.

Genom de olika aktörernas olika kompetenser och resurser skapas möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden. Science Park Borås arbetar för en positiv samhällsutveckling genom cirkulär ekonomi.

Om Science Park Borås

Science Park Borås är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova, Västra Götalandsregionen och EU. Science Park Borås finansieras även av andra forskningsfinansiärer.

Styrgrupp

Nadja Bengtsson, ordförande, vd Sparbanksstiftelsen

Svante Stomberg, vice ordförande, kommunchef Borås Stad

Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås

Magnus Haggren, förbundsdirektör Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

Anders Carlberg, chef för avd. forskning, utveckling och utbildning Västra Götalandsregionen

Paul Frankenius, Happy Land Holding AB

Anders Glemfelt, näringslivschef Borås stad

Hanna Lassing, vd Kanico

Ragne Emardson, akademichef Högskolan i Borås

Håkan Sandahl, kommunchef Ulricehamns kommun

Therese Bengtsson, vd WooCode

Erik Bresky, vd Science Park Borås, Högskolan i Borås Holding AB