Title Image

Fokusområden

Science Park Borås arbetar inom tre fokusområden: textil, konsumtion – handel och logistik, och samhällsutveckling. Dessa är identifierade styrkeområden inom Boråsregionens forskning- och utvecklingsaktörer tillsammans med näringsliv och offentliga aktörer.

Arbetet inom de tre fokusområdena sker genom strategiska forskning- och utvecklingsprojekt som stärker regionens konkurrenskraft, attraktivitet och möjligheterna att nå politiska visioner. Teman inom respektive område:

 

Textil

  • Hållbara textilier och hållbart mode
  • Medicin och teknik
  • Arkitektur och interiör

 

Konsumtion – Handel och Logistik

  • Handel
  • E-handel
  • Logistik

 

Samhällsutveckling

  • Resursåtervinning
  • Stadsbyggnad
  • Digitalisering