Title Image

Textile Fashion Center

Science Park Borås är en del av Textile Fashion Center – en plats som utmärker sig genom sin unika miljö och sitt unika koncept. I Textile Fashion Center finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och ett brett samarbete mellan kultur och utbildning som möjliggörs av samlokaliseringen.

Textile Fashion Center är ett textilt kluster av utbildning, bildning, forskning och näringsliv. Hit kommer aktörer från hela världen för att ta del av den kompetens som finns och som fortsätter att ligga i framkant.

http://textilefashioncenter.se/