#weaveyourstory – Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder

En av de mest lovande strategierna för att minska klädindustrins tunga miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan är att minska inköpet av nya kläder och förlänga användningen av befintliga kläder. Men efter inköp bidrar kläder till ett stort tillstånd av ”oanvändbarhet” eftersom det i snitt bara är 20 procent av ens garderob som används, vilket lämnar … Fortsätt läsa #weaveyourstory – Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder