#weaveyourstory – Digital storytelling i sociala medier förlänger användningstiden för kläder

En av de mest lovande strategierna för att minska klädindustrins tunga miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan är att minska inköpet av nya kläder och förlänga användningen av befintliga kläder. Men efter inköp bidrar kläder till ett stort tillstånd av ”oanvändbarhet” eftersom det i snitt bara är 20 procent av ens garderob som används, vilket lämnar hela 80 procent av kläderna oanvända!

Om projektet
I ett forskningsprojekt finansierat av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad inom F/ACT Movement arbetar Science Park Borås med att etablera en relation mellan modehållbarhet, digitalt berättande på sociala medier och samhällsutveckling.

Det är de snabba och mestadels linjära modesystemen som underlättar de meningslösa cyklerna för köp, användning och så småningom avyttring av kläder. Så, vad väntar för kläderna och dess ägare efter att ett plagg söker sin plats i en garderob? Uppgiften är att ta reda på hur ”betydelsen” av klädernas produktion och konsumtion kan omdefinieras, omformas och implementeras, vilket dessutom är synonymt med att hålla materialen levande i kretsloppet. Med det växande behovet av att övergå till en ansvarsfull modeindustri fungerar konsumenterna som viktiga intressenter – som har kraften att föra in en kollektiv känsla av vardaglig aktivism genom berättelserna om slitage och användning av kläder.

Bryta normer genom digitalt berättande

Klädkonsumtionen är inbäddad i världens sociala struktur. De motiverande drivkrafterna som ligger till grund för konsumtionen representerar ett sätt att interagera med världen genom upplevelser. Storytelling är ett effektivt medium för att prata om våra egna och andras erfarenheter i form av text genom vilken vi konstruerar, tolkar och delar erfarenheter med publiken – och så småningom sänder ut de sociala normer som är viktiga för en hållbar modeindustri.

En berättelse om ett plagg kan till exempel handla om att förklara hur man har lagat sin trasiga jacka eller hur man stylar sin halsduk på olika sätt. Att berätta om sina egna och andras plagg kan därmed potentiellt minska ogenomtänkta, ”automatiska” köp och kan bilda en känslomässigt hållbar relation mellan kläderna och dess bärare. Att utforska dessa nya sätt att tänka – att utmana människor att inte kassera kläder i onödan, att få dem att i allt högre grad försöka engagera sig i sina kläder och stärka ansvariga konsumentattityder – gör det nödvändigt att samla människor för att prata om deras användning av kläder. F/ACT Movements Instagram-konto är en plattform som sprider hållbara modeval och designutmaningar för att uppmuntra konsumenter/följare att dela digitala berättelser om sina kläder. Digitalt berättande på sociala medier skapar storskaliga möjligheter att komma i kontakt med andra människor genom dess funktioner som att posta, gilla, dela, tagga och kommentera, och därigenom skapa kunskap om de avsedda och oavsiktliga effekterna och återkopplingsslingorna.

Storytelling genom sociala medier och storytelling i ett fysiskt rum har båda sina egna möjligheter att samla och sprida klädupplevelser. Storytelling-workshops gör det möjligt att se och känna andras plagg genom linsen av plaggets berättelse. Sådana reflekterande aktiviteter stärker användningen av en holistisk garderob genom att överbrygga klyftan mellan kläder som används mest och det som bara finns längst inne i garderoben. Detta kan leda till att man börjar förbättra användningen av plaggen genom upcycling och återanvändning. Att utforska innebörden av användningen av kläder och vilka möjligheter en klädgarderob kan ge är en avgörande faktor för att påverka klädernas hållbarhetspotential genom att förlänga användningen och livslängden på kläder.  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _

F/ACT Movement är ett initiativ från Science Park Borås som drivs tillsammans med Göteborgsregionen. Läs mer här

Nyheter från projektet:

Hur skapas attityder för en ansvarsfull klädkonsumtion?

Digital storytelling och andra berättartekniker kan bidra till en bättre förståelse för förhållandet mellan klädkonsumtion, känslor och hållbarhet. Det visar ...

Inculcating a mindset of responsibly consuming clothes

Explore how digital storytelling and other storytelling techniques contribute to a better understanding of the intricate relationship between clothing consumption, ...

‘Why I wear, what I wear?’ – a picture story on storytelling

F/ACT Movement's research project goes beyond social media and now through workshops delves into the garments one already owns. Follow ...

Berätta med stil – workshop fördjupar relationen till dina plagg i garderoben

F/ACT Movements forskningsprojekt sträcker sig bortom sociala medier och fördjupar sig nu genom workshops i de plagg man redan äger ...

F/ACT Movements digitala storytelling uppmärksammad av Kulturfonden för Sverige och Finland

En studie som genomförts i samarbete med F/ACT Movements Instagram-community presenterades av forskningsassistenten Jamila Juzer Siamwalla vid den finska Marknadsföringsakademins ...

The Swedish-Finnish Cultural Foundation sees potential in F/ACT Movements digital storytelling activities on clothes

A research activity that was conducted with F/ACT Movements’s Instagram community was presented by Jamila Juzer Siamwalla at The Finnish ...

Bakgrund:

Forskningsprojektet utforskar relationen mellan klädhållbarhet, samhällsutveckling och digitalt berättande – och bedrivs inom F/ACT Movement, ett initiativ som arbetar för att stärka hållbara modeval hos konsumenter.

Projektets mål:

Syftet med forskningen är att utforska hur en känslomässigt hållbar relation till kläder skulle kunna förverkligas genom storytelling och digitalt berättande om egna och andras plagg, vilket kan uppmuntra människor att använda sina kläder och behålla dem längre och därmed potentiellt minska ogenomtänkta ”automatiska köp”. Målet är att förlänga användningen av kläder genom genom att bygga en gemenskap och praktisk ram som utmanar vanan att lätt kassera kläder, att engagera sig mer i kläder (t.ex. att laga dem när de går sönder) samt att fungera som ett medium för att förändra konsumenternas attityder (kunskapsspridning via sociala medier).

Tidsram

Startdatum: 2022-12-06

Slutdatum: 2023-11-06

Samarbetspartners

Göteborgsregionen

Finansiärer

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad & F/ACT Movement (VGR)

Kontakt

Jamila Juzer Siamwalla, Forskningsassistent, Science Park Borås, jamila_juzer.siamwalla@hb.se

Övriga deltagare:

Adrian Zethraeus, Projektledare, Science Park Borås, adrian.zethraeus@hb.se

Julia Engström, Kommunikatör, Göteborgsregionen, julia.engstrom@goteborgsregionen.se