DO-tank Center

 

DO-tank Center

DO-tank Center är platsen där idéer blir till hållbara lösningar genom innovativa processer. En öppen innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning. Här sker idéutbyten, prototyputveckling och tester av framtidens cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster. DO-tank Center är en del av plattformen Circular Hub, men har utvecklats till en etablerad samarbetsmiljö.

I DO-tank Center har det agila arbetssättet utmanats på grund av pandemin. Genom en snabb omställning till det digitala så har över 200 digitala möten och bokningar ändå genomförts. Lokalen har också fyllt ett tydligt behov där ett flertal organisationer kunnat arrangera hybridmöten och sändningar samt webbinarier från miljön.

Ett stort fokus ligger på prototypframtagning i samarbete med företag. Labbmiljön har delvis ställt om för att vara ett stöd för företag som velat hjälpa vården med utrustning kopplat till Covid-19. Under året har också ett konsumtionslabb utvecklats i DO-tank Center där det finns möjlighet till utveckling av fler test- och demoprojekt inom hållbar konsumtion. DO-tank Center har genom sin öppna miljö skapat förutsättningar för de allt fler startup-företag och intraprenörer som realiserar affärsmodeller med koppling till Agenda 2030.

DO-tank Center en miljö där näringslivet får möjlighet att växla till cirkulär ekonomi och skapa nya affärer genom klimatsmarta produkter och tjänster. Här sker idéutbyten, workshops och tester av framtidens affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.

Science Park Borås arbetar för att möjliggöra samhällsutvecklande innovationer. Vi tillhandahåller kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer och utgör en central del av det regionala innovationssystemet. Det innefattar också att utveckla din affärsmodell, titta på best practice, analysera värdekedjor, etablera nya samarbetspartners och provocera dig till nytänkande.

DO-tank Center finansieras bland annat av av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Är du nyfiken på att få reda på hur just du kan ha nytta av DO-tank Center?
Kontakta oss nu!

Läs mer