DO-tank Center

DO-tank Center och Smart Textiles Showroom

 

DO-tank Center

DO-tank Center är platsen där idéer blir till hållbara lösningar genom innovativa processer. En öppen innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning. Här sker idéutbyten, prototyputveckling och tester av framtidens cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster. DO-tank Center är en del av plattformen Circular Hub, men har utvecklats till en etablerad samarbetsmiljö.

I DO-tank Center har det agila arbetssättet utmanats på grund av pandemin. Genom en snabb omställning till det digitala så har över 200 digitala möten och bokningar ändå genomförts. Lokalen har också fyllt ett tydligt behov där ett flertal organisationer kunnat arrangera hybridmöten och sändningar samt webbinarier från miljön.

Ett stort fokus ligger på prototypframtagning i samarbete med företag. Labbmiljön har delvis ställt om för att vara ett stöd för företag som velat hjälpa vården med utrustning kopplat till Covid-19. Under året har också ett konsumtionslabb utvecklats i DO-tank Center där det finns möjlighet till utveckling av fler test- och demoprojekt inom hållbar konsumtion. DO-tank Center har genom sin öppna miljö skapat förutsättningar för de allt fler startup-företag och intraprenörer som under

omständigheterna försöker realisera affärsmodeller med koppling till

Agenda 2030.

DO-tank Center en miljö där näringslivet får möjlighet att växla till cirkulär ekonomi och skapa nya affärer genom klimatsmarta produkter och tjänster. Här sker idéutbyten, workshops och tester av framtidens affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.

Science Park Borås arbetar för att möjliggöra samhällsutvecklande innovationer. Vi tillhandahåller kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer och utgör en central del av det regionala innovationssystemet. Det innefattar också att utveckla din affärsmodell, titta på best practice, analysera värdekedjor, etablera nya samarbetspartners och provocera dig till nytänkande.

DO-tank Center finansieras bland annat av av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Är du nyfiken på att få reda på hur just du kan ha nytta av DO-tank Center?
Kontakta oss nu!

 

Smart Textiles Showroom är en plats för möten och kunskap. Här finns olika textila material- och varuprover framtagna inom Smart Textiles olika projekt, samt från Textilhögskolans maskinparker och andra intressanta material inköpta från externa tillverkare.

 

 

 

 

DO-tank Center

Med anledning av Coronaviruset COVID-19 tar DO-tank Center ej emot nya bokningar till och med mitten av augusti.
Vid redan bokade möten fattas beslut i varje enskilt fall.

Kontakta oss om du har frågor

Inom ramen för plattformen CircularHub utvecklar vi DO-tank Center – en miljö där näringslivet får möjlighet att växla till cirkulär ekonomi och skapa nya affärer genom klimatsmarta produkter och tjänster. Här sker idéutbyten, workshops och tester av framtidens affärsmodeller inom cirkulär ekonomi.

Science Park Borås arbetar för att möjliggöra samhällsutvecklande innovationer. Vi tillhandahåller kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer och utgör en central del av det regionala innovationssystemet.

Det innefattar att utveckla din affärsmodell, titta på best practice, analysera värdekedjor, etablera nya samarbetspartners och provocera dig till nytänkande.

För att göra detta har vi en rad samarbetspartners, en fysisk miljö under uppbyggnad och kompetens från erfarna aktörer och projekt. Plattformen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Är du nyfiken på att få reda på hur just du kan ha nytta av DO-tank Center?
Kontakta oss nu!