Vad är en science park?

Sveriges nationella branschförening för inkubatorer och science parks – SISP – beskriver en science park som en stimulerande och utvecklande miljö som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt.

Science parks är internationellt vedertagna verktyg för samverkan akademi-näringsliv, innovationsbaserad tillväxt samt regional utveckling. Science parks utgör centrala noder och är tillsammans med inkubatorer centrala aktörer i regionala innovationssystem över hela världen. I Sverige finns det idag 31 science parks som är medlemmar i SISP.

Lär mer på www.sisp.se och www.iasp.ws

Vill du veta mer om vad som gör just Science Park Borås unik?
Läs om vidare om detta här.