Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Det används i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till medicinska tillämpningar.

Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av Smart Textiles plattform för textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden. Kvalitet och material utvecklas ständigt och nya applikationer identifieras, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Verksamhetsområdet Textil med Smart Textiles samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet med fokus på utveckling, tillgängliggörande och konkretisering av textila innovationer. Regeringsuppdraget och plattformen Textile & Fashion 2030 är en stor del av det textila verksamhetsområdet.

Strategiskt mål: Vara den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse

 

Aktuella projekt och nyheter inom textil:

Testmarknad för cirkulärt mode och textil

Projektet Testmarknad för cirkulärt mode och textil är grundat i Science Park Borås arbete med omställning till cirkulär ekonomi i ...
Läs Mer

Utblick: Librixer – ett modernt tröskverk med textil potential

En högteknologisk separator, med potential att återvinna textilier utan att bryta ner dem? Science Park Borås har varit på besök ...
Läs Mer

Logistiska lösningar i fokus på Textile Challenge – Retail & Distribution

En hållbar logistik för textilbranschen stod på agendan när ännu en upplaga av minikonferensen Textile Challenge ägde rum i DO-tank ...
Läs Mer

En svart låda för modebranschen

Idag baseras data kopplat till CSR (Corporate Social Responsibility) och miljöpåverkan ofta på uppskattningar, beräkningar och i vissa fall faktiska ...
Läs Mer

Projektet Mikrofabriker utvecklar en remake-maskin

Historiskt sett har vi varit bra på att öka livslängden på klädesplagg som redan är tillverkade genom att lappa, laga ...
Läs Mer

Nytt forskningssamarbete ska ta fram modellen för Framtidens hållbara kläder

Adrian Zethraeus, projektledare på Science Park Borås, ingår i det nya forskningsprojektet "Framtidens hållbara kläder". Hur ser en hållbar klädekonomi ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Konsumtion och Samhällsutveckling