Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Det används i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till medicinska tillämpningar.

Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av Smart Textiles plattform för textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden. Kvalitet och material utvecklas ständigt och nya applikationer identifieras, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Verksamhetsområdet Textil med Smart Textiles samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet med fokus på utveckling, tillgängliggörande och konkretisering av textila innovationer. Regeringsuppdraget och plattformen Textile & Fashion 2030 är en stor del av det textila verksamhetsområdet.

Strategiskt mål: Vara den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse

 

Aktuella projekt och nyheter inom textil:

Smart Textiles stärker sin internationella position

Ett prestigefullt stipendium gav Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås möjlighet att ytterligare stärka verksamhetens internationella position. Under tretton månader jobbade ...
Läs Mer
Linda Göthberg

Mikrofabriker främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi genom nya produktionskoncept

Inom textil- och modeinsdustrin har teknik och orderstyrning länge varit anpassad för större flöden, där produktioner exempelvis har lagts i ...
Läs Mer

A summary of ”Extended producer responsibility for textiles – part of the circular economy”

Sweden is determined to be a role model in achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. The Government ...
Läs Mer

Nya utbildningar ska möta handelns krav på omställning

Textil- och modebranschen ser positivt på framtiden, med ett påtagligt kompetens- och rekryteringsbehov. Svårigheterna ligger i att hitta rätt kompetens ...
Läs Mer

Digital Exposé – hållbar utveckling med visionära projekt i interaktiv utställningsmiljö

Textile & Fashion 2030 lanserar Digital Exposé  –  en interaktiv utställningsmiljö där hållbara koncept och lösningar från olika aktörer visas ...
Läs Mer

Kommuner i Västra Götaland visar stort intresse för cirkulära flöden

Genom starka nätverk och ökad förståelse kan Västra Götalandsregionens kommuner på sikt göra fler och mer strategiskt genomtänkta cirkulära flöden ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Konsumtion och Samhällsutveckling