Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Det används i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till medicinska tillämpningar.

Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av Smart Textiles plattform för textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden. Kvalitet och material utvecklas ständigt och nya applikationer identifieras, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Verksamhetsområdet Textil med Smart Textiles samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet med fokus på utveckling, tillgängliggörande och konkretisering av textila innovationer. Regeringsuppdraget och plattformen Textile & Fashion 2030 är en stor del av det textila verksamhetsområdet.

Strategiskt mål: Vara den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse

 

Aktuella projekt och nyheter inom textil:

Circular Hub Twin Transition

Projektet fokuserar på att främja en övergång till en cirkulär ekonomi genom att utnyttja teknik och digitalisering för grön omställning ...

Så ska svensk ull bli nyckeln till en cirkulär textilindustri

En mångsidig råvara med stor potential, som i dag förbises. Science Park Borås vid Högskolan i Borås arbetar med flera ...

Wargön innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden

Wargön Innovation har beviljats 30 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårig satsning för att tillsammans med Science ...

Cirkulär designguide ska stärka användandet av svensk ull

Rätt använd är svensk ullfiber ett naturligt och hållbart alternativ – men i dag slängs mer än hälften av den ...

Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem

I det här projektet testas nya affärsmodeller och insamlingssystem för textilier. Sveriges första försorteringsanläggning ska sättas i drift och steg ...

Remore

Unga vuxna är villiga att konsumera på mer hållbara sätt men upplever att det är krångligt, dyrt och osäkert.Remore kommer ...

 

Läs också om verksamhetsområdena Konsumtion och Samhällsutveckling