Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Det används i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till medicinska tillämpningar.

Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av Smart Textiles plattform för textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden. Kvalitet och material utvecklas ständigt och nya applikationer identifieras, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Verksamhetsområdet Textil med Smart Textiles samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet med fokus på utveckling, tillgängliggörande och konkretisering av textila innovationer. Regeringsuppdraget och plattformen Textile & Fashion 2030 är en stor del av det textila verksamhetsområdet.

Strategiskt mål: Vara den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse

 

Aktuella projekt och nyheter inom textil:

Designfestival inspirerade textilstudenter till innovativ remake

Under två intensiva dagar i Science Park Borås innovationsmiljö DO-tank Center förvandlades en hög med kasserade kläder och prylar till ...
Läs Mer

Framtidens cirkulära köpcentrum

Projektet har fokus på cirkulära lösningar kopplat till textil, mode och klädkonsumtion och ska undersöka hur unga vuxnas behov, beteenden ...
Läs Mer

GOODLASH – en samhällsinkubator för ett hållbart samhälle

I samarbetsprojektet GOODLASH ska Science Park Borås tillsammans med Coompanion Sjuhärad och Navet Science Center ta fram en samhällsinkubator för ...
Läs Mer

Textile Movement

Textile Movement är Västra Götalandsregionens satsning för att etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning ...
Läs Mer

CircularHub

CircularHub är en plattform med syfte att skapa en rörelse och en omställning till cirkulär ekonomi för startups,  små och ...
Läs Mer

Textile & Fashion 2030

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Konsumtion och Samhällsutveckling