Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Det används i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till medicinska tillämpningar.

Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av Smart Textiles plattform för textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden. Kvalitet och material utvecklas ständigt och nya applikationer identifieras, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Verksamhetsområdet Textil med Smart Textiles samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet med fokus på utveckling, tillgängliggörande och konkretisering av textila innovationer. Regeringsuppdraget och plattformen Textile & Fashion 2030 är en stor del av det textila verksamhetsområdet.

Strategiskt mål: Vara den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse

 

Aktuella projekt och nyheter inom textil:

2 september – Robotingenjörer möter stickfabrik

Textilindustrin har hittills inte automatiserats i speciellt stor utsträckning, mycket på grund av tillgång till billig arbetskraft i låglöneländer. Nya ...
Läs Mer

CircularHub

CircularHub är en plattform med syfte att skapa en rörelse och en omställning till cirkulär ekonomi för startups,  små och ...
Läs Mer

Textile & Fashion 2030

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen ...
Läs Mer

Mikrofabriker

Projektet Mikrofabriker har som syfte att utveckla nya tillverkningsprocesser och affärsmodeller som främjar en hållbar cirkulär ekonomi och leder till ...
Läs Mer

F/ACT movement

F/ACT Movement är ett projekt från Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås som som handlar om att främja en mer hållbar produktion ...
Läs Mer

Skogens tyg

Textil- och modebranschen står idag inför ett paradigmskifte. Industrin har en rad utmaningar som kommer att påverka framtidens textil- och ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Konsumtion och Samhällsutveckling