Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Det används i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till medicinska tillämpningar.

Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av Smart Textiles plattform för textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden. Kvalitet och material utvecklas ständigt och nya applikationer identifieras, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Verksamhetsområdet Textil med Smart Textiles samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet med fokus på utveckling, tillgängliggörande och konkretisering av textila innovationer. Regeringsuppdraget och plattformen Textile & Fashion 2030 är en stor del av det textila verksamhetsområdet.

Strategiskt mål: Vara den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse

 

Aktuella projekt och nyheter inom textil:

Banbrytande gripdon för textil till robotar utvecklat i DO-tank Center

Att få en robot att hantera flexibla och oförutsägbara material är en utmaning, och en av anledningarna till att mycket ...
Läs Mer

Cirkulär utbildning för affärscoacher

Projektet "Cirkulär utbildning för affärscoacher" erbjuder ett utbildningsprogram för medarbetare i innovationsmiljöer (science parks och inkubatorer) med syfte att skala ...
Läs Mer

snOWWOol

Svensk spill-ull sparar snö och räddar glaciärer Flera klimatrapporter vittnar om att vintersäsongen ständigt förkortas och att världens glaciärer smälter ...
Läs Mer

Loopade vårdkläder

Projektet Loopade vårdkläder är ett pilotprojekt vid Science Park Borås, med målet att hitta en cirkulär lösning för stora volymer ...
Läs Mer

Designfestival inspirerade textilstudenter till innovativ remake

Under två intensiva dagar i Science Park Borås innovationsmiljö DO-tank Center förvandlades en hög med kasserade kläder och prylar till ...
Läs Mer

Framtidens cirkulära köpcentrum

Projektet har fokus på cirkulära lösningar kopplat till textil, mode och klädkonsumtion och ska undersöka hur unga vuxnas behov, beteenden ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Konsumtion och Samhällsutveckling