Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Det används i allt från armeringsmaterial i kompositer och ljudisolerade väggar, till medicinska tillämpningar.

Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av Smart Textiles plattform för textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden. Kvalitet och material utvecklas ständigt och nya applikationer identifieras, inte minst med hjälp av Smart Textiles.

Verksamhetsområdet Textil med Smart Textiles samlar projekt och plattformar kopplade till textilområdet med fokus på utveckling, tillgängliggörande och konkretisering av textila innovationer. Regeringsuppdraget och plattformen Textile & Fashion 2030 är en stor del av det textila verksamhetsområdet.

Strategiskt mål: Vara den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse

 

Aktuella projekt och nyheter inom textil:

Ökad dialog mellan automations- och textilindustrin

Den 7 december besökte projektet Mikrofabriker Västerås, där Automation Region har sin bas men också många både svenska och internationella ...
Läs Mer
Textilproducenter

Lyckat första fysiska möte för nätverket för svenska textilproducenter

Inom projektet Mikrofabriker har ett nätverk bestående av textila producenter i Sverige skapats. Nätverket för svenska textilproducenter drogs igång under ...
Läs Mer
stickmaskin

Robotingenjörer möter stickfabrik – presentation

Den 2:a september höll projektet Mikrofabriker i en workshop med temat "Vill du vara med och automatisera svensk textilindustri?" där ...
Läs Mer
Kontroll för tillskärning

Circular Textile Ind-Tech Movement

Målet med Circular Textile Ind-Tech Movement är att få fler företag in i en omställningsprocess där ökad digitalisering och nya ...
Läs Mer
Glaskula på en mossig sten

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling kring ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen. Målet om ...
Läs Mer
Sewing machine

Ett nytt nätverk för svensk textilproduktion tar form

Svensk textilproduktion finns och växer. Under 1980-talet fanns en organisation som hette Lönsömmarförbundet, dit kunde svenska varumärken ringa och fråga ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Konsumtion och Samhällsutveckling