Circular Hub Twin Transition

Projektet fokuserar på att främja en övergång till en cirkulär ekonomi genom att utnyttja teknik och digitalisering för grön omställning. Projektet har bland annat ett fokus på att förstå användarfasen av produkter och genom att använda avancerad dataanalys vill projektet identifiera möjligheter att utveckla nya produkter, tjänster och framförallt affärsmodeller som är både cirkulära och användarcentrerade.

En central aktivitet i projektet är att utveckla applikationer för att hjälpa företag skapa lönsamma cirkulära affärsmodeller. Genom att samla och analysera data om användarbeteenden skapar projektet insikter som kan leda till innovativa tillämpningar av cirkulära affärsmodeller, såsom delning av resurser.

Projektet ska erbjuda öppen innovationsrådgivning och coachning och därigenom aktivt stödja företag och entreprenörer i att utforska och implementera digitala lösningar för grön omställning och cirkulära affärsmodeller. Dessutom arrangerar projektet seminarier och utbildningskoncept för att öka medvetenheten om twin transition och främja kunskapsdelning inom textil- och modebranschen.

En annan viktig del av projektet är att skapa och etablera nätverksorganisationer och cirkulära hubbar där olika aktörer inom olika branscher kan samarbeta och utveckla gemensamma kapaciteter för cirkulära affärsmodeller. Genom dessa initiativ syftar projektet till att främja samarbete, effektiv resursanvändning och marknadsutveckling med fokus på textil- och modebranschen.

Genom att stödja investeringar i FoU-infrastrukturen i DO-tank Center och erbjuda kompetensutveckling för små och medelstora företag strävar projektet efter att skapa en stark och hållbar grund för twin transition. Genom dessa insatser hoppas projektet bidra till konkreta lösningar för företagen och en mer hållbar och cirkulär ekonomi för framtiden.

Tidsram

Startar: 2024-01-01
Slutar: 2026-12-31

Projektägare

Science Park Borås