Stärkt cirkulär kompetens ska främja företagen i Västra Götalandsregionen

En nyckelfaktor i att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi är att stödja företags strävan att uppnå lönsamhet i deras övergång till en mer hållbar verksamhet. Mot den bakgrunden samlades affärscoacher från Västra Götalandsregionen åter i Göteborg för en andra nätverksträff, där de fick vässa sina kunskaper och färdigheter i att kunna hjälpa företag att navigera framgångsrikt i den cirkulära omställningen.

Nätverksträffen, under ledning av Science Park Borås och RISE, representerar ytterligare en milstolpe i Västra Götalandsregionens satsningar för att främja cirkulär ekonomi. Affärscoacher från olika delar av regionen samlades för att dela insikter, utbyta erfarenheter och diskutera strategier.

– Det är viktigt att alla affärscoacher är rustade med nödvändiga verktyg och insikter för att stödja företag i deras resa mot en cirkulär ekonomi, säger Erik Valvring, innovationsstrateg vid Science Park Borås och en av arrangörerna av nätverksträffen.

– Genom dagens intensiva dialoger och kunskapsutbyte får vi möjlighet att lyfta fram goda exempel och identifiera nya affärsmöjligheter som kan accelerera den cirkulära omställningen i regionen, fortsätter han.

Erik Valvring, innovationsstrateg vid Science Park Borås, visar goda exempel från omställningsinsatser världen över.

Samarbete nyckeln till omställning

En central punkt under dagen var betydelsen av branschöverskridande samarbeten och dialoger för att skapa nya affärsmöjligheter och driva på den komplexa utvecklingen av fungerande cirkulära ekosystem. Affärscoacherna diskuterade hur de ska stödja företag från olika sektorer i deras omställningsprocesser.

Jenny Sjöstedt, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, lyfter fram vikten av satsningen inom ramen för kraftsamlingen Cirkulära Affärsmodeller.

– Genom att samla affärscoacher och ge dem verktyg och kunskap för att stödja företag i övergången till en cirkulär ekonomi tar vi ett viktigt steg mot att göra Västra Götaland till en ledande region inom hållbarhet och cirkularitet, säger hon.

Branschöverskridande dialoger viktiga för pådrivandet av cirkulära processer.

Träffen innefattade inte bara inspiration utan framför allt intensiva diskussioner om de företag som för närvarande genomför omställningsprocesser. Genom att dela erfarenheter och bästa praxis är regionens affärscoacher redo att stödja företag i Västra Götaland på deras resa mot en mer hållbar och lönsam framtid.

Satsningen är en del av Västra Götalandsregionens bredare strategi för att stärka samverkan och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi, med visionen att positionera regionen som en ledare inom hållbarhet och innovation.

Läs mer om Västra Götalandsregionens satsningar här

Kontakt

Erik Valvring, Innovationsstrateg Science Park Borås
Jenny Sjöstedt, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen