Konsumtion

Vid Science Park Borås arbetar vi varje dag med Agenda 2030-målen som drivkraft!

Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor samt akademi & civilsamhälle vill vi ligga i framkant när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbar konsumtion.

Sverige och Västra Götalandsregionen har pekat ut hållbar konsumtion som en nyckel till minskad klimatpåverkan. Därför bedrivs en stor del av arbetet inom verksamhetsområdet konsumtion nära det uppdrag vi har inom Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030. Målet är att påverka
företag och konsumenter att öka takten för att uppfylla målen i Agenda 2030.

Strategiskt mål: En nationellt ledande innovationspartner för en hållbar konsumtion

 

Konsumtionsrapporter

Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap på områdena textilier, konsumtion och samhällsbyggnad. Sedan 2019 tas årligen fram en rapport på temat hållbar konsumtion i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Klicka på respektive bild nedan för att komma direkt till rapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 års rapport är en analys av konsumtionstrender som gjorts av Sweco på uppdrag av Science Park Borås. Själva datainsamlingen och AI-analysen gjordes av företaget Dreamify på uppdrag av Sweco. Läs sammanfattande artikel om 2021 års rapport här.

När Almedalsveckan 2020 ställdes in, ställde science Park Borås om. Vi arrangerade en heldag med digitala seminarer med temat- Framtidens Hållbara Konsumtion.
Här hittar du seminarier, slides och rapporten ”Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion”

Tillsammans med Kairos Future och Västra Götalandsregionen utforskades 2019 framtidens konsumtionsmönster på ett sätt som ingen annan har gjort. Möt framtidens hållbara konsumenter i rapporten. Läs rapporten här.

 

Projektet Kvarterets konsumtion 2030 visar på framtidsscenarios och koncept för cirkulär konsumtion i Västra Götaland. Fokus har varit minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna, och projektet har utgått från tre små och medelstora orter – Trollhättan, Kållered och Fristad. Projektet har initierats av Science Park Borås tillsammans med bland andra Chalmers tekniska högskola och Klimat 2030. Läs rapporten framtagen inom projektet här.

2019 arrangerade konferensen Nationell verkstad om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar i samverkan med Borås Stad, Naturvårdsverket och Konsumentverket.
Läs resultaten från workshops om mode, inredning, kvarterets konsumtion och semester  Läs sammanfattningen av konferensen

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

 

Aktuella projekt och nyheter inom konsumtion:

Globala skillnader för hållbart arbete – här är trenderna i årets konsumtionsrapport

Under tisdagen presenterade Science Park Borås sin unika årliga konsumtionsrapport i Almedalen, framtagen tillsammans med analysföretaget Kairos Future. Därefter följde ...
Läs Mer
Person skriver på laptop, Science Park Borås

Nu utformas framtidens hållbara butiker – ny nationell utbildning

Den 1 februari 2021 påbörjar de första deltagarna inom projektet Re:skills Textile & Fashion sin kompetensutveckling genom en inspirationskurs med ...
Läs Mer

A summary of ”Extended producer responsibility for textiles – part of the circular economy”

Sweden is determined to be a role model in achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. The Government ...
Läs Mer

Science Park Borås i central roll på nordisk konferens om cirkulär ekonomi

Science Park Borås är en central spelare vid konferensen ”Cirkulära Sverige, Norden, EU – så arbetar vi mot samma mål” ...
Läs Mer

Möt utredarna bakom 2020 års utmärkelse under Den hållbara konsumentens dag

Konsumtionens omfattande påverkan på miljön går inte längre att blunda för. För att nå de uppsatta klimatmålen för en hållbar ...
Läs Mer

27 Nov 2020 – Den hållbara konsumentens dag

Varje år den 27 november uppmärksammas aktörer som särskilt utmärkt sig inom hållbar konsumtion under året. Det är Kairos Future ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Textil och Samhällsutveckling