Konsumtion

Vid Science Park Borås arbetar vi varje dag med Agenda 2030-målen som drivkraft!

Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor samt akademi och civilsamhälle vill vi ligga i framkant när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbar konsumtion.

Sverige och Västra Götalandsregionen har pekat ut hållbar konsumtion som en nyckel till minskad klimatpåverkan. Därför bedrivs en stor del av arbetet inom verksamhetsområdet konsumtion nära det uppdrag vi har inom Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030. Målet är att påverka företag och konsumenter att öka takten för att uppfylla målen i Agenda 2030.

Strategiskt mål: Att vara en nationellt ledande innovationspartner för en hållbar konsumtion.

Konsumtionsrapporter

Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap på områdena textilier, konsumtion och samhällsbyggnad. Sedan 2019 tas årligen fram en rapport på temat hållbar konsumtion i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Klicka på respektive bild nedan för att komma direkt till rapporten.

  • 2022 års rapport med rubriken ”Sustainable Mindsets” tar sin utgångspunkt i att diskussioner om konsumtion och hållbarhet präglas av ett snävt västerländskt perspektiv.  Genom att använda sig av AI-teknik har nyhetsartiklar från hela världen lästs in och analyserats för att skapa en översikt av olika globala perspektiv på hållbarhetsfrågan. Rapporten är framtagen i samarbete med Kairos Future, läs mer om den här.
  • Tillsammans med Kairos Future och Västra Götalandsregionen utforskades 2019 för första gången framtidens konsumtionsmönster på ett sätt som ingen annan har gjort. Möt framtidens hållbara konsumenter i rapporten som går att läsa här.

Kvarterets Konsumtion 2030

Projektet Kvarterets konsumtion 2030 visar på framtidsscenarios och koncept för cirkulär konsumtion i Västra Götaland. Fokus har varit minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna, och projektet har utgått från tre små och medelstora orter – Trollhättan, Kållered och Fristad. Projektet har initierats av Science Park Borås tillsammans med bland andra Chalmers tekniska högskola och Klimat 2030. Läs rapporten framtagen inom projektet här.

Nationell verkstad om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar

2019 arrangerade konferensen Nationell verkstad om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar i samverkan med Borås Stad, Naturvårdsverket och Konsumentverket.
Läs resultaten från workshops om mode, inredning, kvarterets konsumtion och semester  Läs sammanfattningen av konferensen

Lunchseminarier

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

Aktuella projekt och nyheter inom konsumtion:

Full fart i DO-tank Center under Hållbara konsumentens dag

Som en motvikt till Black Friday anordnade Science Park Borås den 25 november en second hand-mässa med fokus på remake ...
Läs Mer

Fair Action tilldelas Science Park Borås Hållbara konsumtionspris 2022

Science Park Borås Hållbara konsumtionspris går 2022 till den ideella organisationen Fair Action för deras arbete med att utbilda gymnasieelever ...
Läs Mer

25 november: Hållbara konsumentens dag

Fredagen den 25 november kl 13–17 slår Science Park Borås upp portarna till DO-tank Center för att uppmärksamma Hållbara konsumentens ...
Läs Mer

Globala skillnader för hållbart arbete – här är trenderna i årets konsumtionsrapport

Under tisdagen presenterade Science Park Borås sin unika årliga konsumtionsrapport i Almedalen, framtagen tillsammans med analysföretaget Kairos Future. Därefter följde ...
Läs Mer
Person skriver på laptop, Science Park Borås

Nu utformas framtidens hållbara butiker – ny nationell utbildning

Den 1 februari 2021 påbörjar de första deltagarna inom projektet Re:skills Textile & Fashion sin kompetensutveckling genom en inspirationskurs med ...
Läs Mer

A summary of ”Extended producer responsibility for textiles – part of the circular economy”

Sweden is determined to be a role model in achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. The Government ...
Läs Mer

Läs också om verksamhetsområdena Textil och Samhällsutveckling