Konsumtion

Vid Science Park Borås arbetar vi varje dag med Agenda 2030-målen som drivkraft!

Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor samt akademi och civilsamhälle vill vi ligga i framkant när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbar konsumtion.

Sverige och Västra Götalandsregionen har pekat ut hållbar konsumtion som en nyckel till minskad klimatpåverkan. Därför bedrivs en stor del av arbetet inom verksamhetsområdet konsumtion nära det uppdrag vi har inom Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030. Målet är att påverka företag och konsumenter att öka takten för att uppfylla målen i Agenda 2030.

Strategiskt mål: Att vara en nationellt ledande innovationspartner för en hållbar konsumtion.

Konsumtionsrapporter

Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap på områdena textilier, konsumtion och samhällsbyggnad. Sedan 2019 tas årligen fram en rapport på temat hållbar konsumtion i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Klicka på respektive bild nedan för att komma direkt till rapporten.

  • 2023 års rapport med rubriken ”Mind the gap(s)” identifierar 15 områden – så kallade hållbarhetsgap – mellan aktörer på olika nivåer i samhället, glapp som behöver överbryggas för att snabba på omställningen till en mer hållbar konsumtion.

    I rapporten lyfts bland annat det geografiska gapet, som understryker de globala ojämlikheterna i arbetet för cirkulära materialflöden. Läs mer om den här.
  • 2022 års rapport med rubriken ”Sustainable Mindsets” tar sin utgångspunkt i att diskussioner om konsumtion och hållbarhet präglas av ett snävt västerländskt perspektiv.  Genom att använda sig av AI-teknik har nyhetsartiklar från hela världen lästs in och analyserats för att skapa en översikt av olika globala perspektiv på hållbarhetsfrågan. Rapporten är framtagen i samarbete med Kairos Future, läs mer om den här.
  • Tillsammans med Kairos Future och Västra Götalandsregionen utforskades 2019 för första gången framtidens konsumtionsmönster på ett sätt som ingen annan har gjort. Möt framtidens hållbara konsumenter i rapporten som går att läsa här.

Kvarterets Konsumtion 2030

Projektet Kvarterets konsumtion 2030 visar på framtidsscenarios och koncept för cirkulär konsumtion i Västra Götaland. Fokus har varit minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna, och projektet har utgått från tre små och medelstora orter – Trollhättan, Kållered och Fristad. Projektet har initierats av Science Park Borås tillsammans med bland andra Chalmers tekniska högskola och Klimat 2030. Läs rapporten framtagen inom projektet här.

Nationell verkstad om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar

2019 arrangerade konferensen Nationell verkstad om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar i samverkan med Borås Stad, Naturvårdsverket och Konsumentverket.
Läs resultaten från workshops om mode, inredning, kvarterets konsumtion och semester  Läs sammanfattningen av konferensen

Lunchseminarier

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

Aktuella projekt och nyheter inom konsumtion:

Återbrukade kläder gör avtryck i evenemangsbranschen – kan vinna prestigefyllt pris

Projektet Cirkulära eventkläder har under sina dryga två år bidragit till att evenemangsbranschen tagit djärva steg mot en mer hållbar ...

Cirkulär affärsmodell för återbruk av möbler i Trollhättan får genomslag

Genom att gå från en linjär affärsmodell, där möbler produceras, används och sedan slängs, till en cirkulär affärsmodell där möbler ...

Cirkulär merchandise – ett uppskattat genombrott på Way Out West

Från nyproducerat till hållbart – årets festivalmerchandise på Way Out West i Göteborg bestod till 100 procent av återbrukade second ...

F/ACT Movements digitala storytelling uppmärksammad av Kulturfonden för Sverige och Finland

En studie som genomförts i samarbete med F/ACT Movements Instagram-community presenterades av forskningsassistenten Jamila Juzer Siamwalla vid den finska Marknadsföringsakademins ...

Växande intresse för cirkulära eventkläder – används på Ullevi-konserter i sommar

Science Park Borås arbete med cirkulära eventkläder växer – nu används återbrukade funktionärsplagg på flera stora konserter i Göteborg under ...

Mind the gap! Årets konsumtionsrapport avslöjar stora gap mellan politik, konsument och företag

Vad händer med vårt hållbarhetstänk när plånboken krymper? Och hur navigerar företagen i en tid av oro, ekonomisk nedgång och ...

Läs också om verksamhetsområdena Textil och Samhällsutveckling