Cirkulär ekonomi

I Science Park Borås arbete är den cirkulära ekonomin en hållbar röd tråd. Det innebär att allt som görs inom ramen för Science Park Borås ingår i cirkulära kretslopp snarare än linjära processer.

Cirkulär ekonomi handlar om smarta och hållbara lösningar med syftet att minska miljöpåverkan av produkter. Idag sätter bland annat kommuner mer press på att företag anpassar sig, medan även konsumenter blir alltmer medvetna. Exempel på hur man ställer om till cirkulär ekonomi är att tänka på hur ens produkter påverkar miljön, designa sina produkter så att de kan återanvändas, återvinnas eller hyras ut.

Begreppet ”cirkulär ekonomi” är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkter så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras och övrigt material designas så att det går att återanvändas, materialåtervinnas och energiutvinnas, i den önskade ordningen.

Science Park Borås arbetar med cirkulär ekonomi genom att:

  • Använda affärsmodeller kopplat till cirkularitet
  • Återföra material och processer
  • Skapa strukturer för cirkulära flöden
  • Utesluta miljöfarliga ämnen
  • Designa produkter så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar

Läs mer på circularhub.se

 

Nyheter om Cirkulär ekonomi:

Affärscoacher utbildas i cirkulär ekonomi

Projektet Cirkulär utbildning för affärscoacher har tagits fram för att utbilda medarbetare i Västra Götalands innovationsmiljöer som arbetar med att ...
Illustration om re-design

7 juli: Cirkulär ekonomi – finns det på riktigt?

- Eventet har passerat - Välkommen till Science Park Borås – en av Sveriges ledande aktörer inom cirkulär ekonomi. Cirkulär ...

Mikrofabriker främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi genom nya produktionskoncept

Inom textil- och modeinsdustrin har teknik och orderstyrning länge varit anpassad för större flöden, där produktioner exempelvis har lagts i ...

Science Park Borås i central roll på nordisk konferens om cirkulär ekonomi

Science Park Borås är en central spelare vid konferensen ”Cirkulära Sverige, Norden, EU – så arbetar vi mot samma mål” ...

Delegationen för cirkulär ekonomi på besök hos Science Park Borås

Ett fullspäckat program mötte Delegationen för cirkulär ekonomi när de gjorde ett corona-anpassat digitalt besök vid Science Park Borås den ...
Webinarie Cirkulär Ekonomi

Stor uppslutning på webinarie om cirkulär ekonomi

Nästan 100 deltagare tog tillfället i akt att fördjupa sig i cirkulär ekonomi när Science Park Borås och Circular Hub ...

 

Läs mer om cirkulär ekonomi på circularhub.se