Forskning och Utveckling

Det grundläggande syftet för Smart Textiles är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera forskning och textila innovationer som kan användas i nyskapande, kommersiella produkter på oväntade sätt. Verksamheten är en motor när det gäller att underlätta och skapa nya samarbeten mellan forskning och näringsliv.

Smart Textiles är länken som krävs för att innovativa lösningar ska uppstå mellan textil kunskap som finns i näringslivet samt den forskning och utbildning som bedrivs på Högskolan i Borås. Idag är verksamheten lika mycket en nationell som internationell angelägenhet, där vi är drivande i Sverige i utvecklingen av smarta textilier.

Läs mer på SmartTextiles.se

 

Högskolan i Borås har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Läs mer på HB.se