Kalender

  • 02 oktober 2019

    Textilier och hållbarhet – vad kan vi göra för att öka takten i omställningen?

    Miljöavdelningen Västra Götalandsregionen och Nationella Substitutionsgruppen bjuder in till samtal kring hållbara textilier och vad som är möjligt att göra. Hur kan vi tillsammans öka takten och skapa förutsättningar för innovativa lösningar som kan bifra till fler hållbara textilier? Under dagen får vi tips och råd...

  • 23 oktober 2019

    Nationell verkstad för hållbara livsstilar 23-24 oktober

    Välkommen till Borås 23-24 oktober, då vi tillsammans gör oss redo att möta framtiden på ett innovativt, klimatsmart och hållbart sätt. För du vill väl inspireras att hitta möjligheterna med en hållbar konsumtion? Konferensen vänder sig till dig inom privat eller offentlig sektor, akademi eller civilsamhälle...