Agenda 2030 – vår drivkraft

Transformation för att nå de globala målen i Agenda 2030 är utgångspunkten i innovationsmiljön vid Science Park Borås. Med drivkrafter som hälsa, kreativitet, teknik, gemenskap, aktivism och minimalism bidrar vi till ett innovationssystem byggt på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

De problemformuleringar och lösningar som designas vid Science Park Borås utgår från vetenskapliga fakta om vad biosfären tål (de planetära gränserna) och beteendevetenskaplig forskning om hur individer, företag och organisationer kan förändras inom ramen för den liberala demokratins principer om öppenhet och transparens.

Det kan handla om att designa om stora system – som uppdraget att transformera textil- och modebranschen – eller om enskilda individers små steg i att omvärdera sin konsumtion.  

FAKTA: De globala målen

Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål är det gemensamma språk som världens länder enats om för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. 

Att arbeta med Agenda 2030 innebär också att våga synliggöra målkonflikter och hantera dessa. Ett exempel är när globala värdekedjor i industrin ifrågasätts för att åstadkomma mer robusta system som ger lägre miljöpåverkan. Här gäller det att de nya cirkulära materialströmmarna inte ger negativa sidoeffekter som är värre än de problem som de nya innovationslösningarna gör anspråk på att lösa. 

Förflyttningen – movement – av kunder, företag, akademiska miljöer, politik och organisationer handlar om att många olika individer agerar själva och tillsammans. Normskiftet till ett samhälle byggt på planetära (biologiska) gränser för social och ekonomisk utveckling kräver modiga, kreativa och banbrytande utvecklingssprång.  

Genom att se, pröva och lära av varandra utforskar vi tillsammans med aktörer lokalt, nationellt och internationellt hur lönsamma affärer kan skapas byggda på hållbarhet och cirkularitet. 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här