Samverkan

Science Park Borås samverkar med en rad olika initiativ. Både på regional, nationell och internationell nivå. Här är några av de organisationer som finns i vårt närmsta ekosystem.

Borås Ink. Med erfarna affärsutvecklare samt finansiella och kommersiella nätverk erbjuder Inkubatorn i Borås företag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för hållbar utveckling och en tryggare marknadsetablering. Inkubatorn finns i Textile Fashion Center i centrala Borås och verkar i ett kluster av företag, forskningsinstitut, utbildning och näringslivsorganisationer med den gemensamma visionen att vara en del av Europas ledande science park för textil och mode.

TEX! by Marketplace Borås är ett kollaborativt nätverk för svenska mode- och textilföretag. Vi skapar möjligheter för våra medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter. TEX! event och medlemsaktiviteter vill bjuda på inspiration inom aktuella områden och förhoppningsvis nya perspektiv på den egna verksamheten. Genom TEX! och Marketplace Borås blir du större än som enskild aktör.

Nordiska Textilakademin bedriver utbildningar inom textil, design och konfektion i syfte att förse branschen med kompetent arbetskraft. Utbildningarna är väl inarbetade hos branschföretagen som kontinuerligt tar emot studerande under praktikperioden, som ofta leder till anställning direkt efter examen.

Drivhuset hjälper nya entreprenörer, främst studenter, att starta och driva företag. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar Drivhuset framtidens företag och fler entreprenöriella individer. Med sakkunnig kompetens och praktiskt arbete uppnår Drivhuset konkreta resultat i form av livskraftiga företag.

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB.

Coompanion Väst är företagsrådgivaren för alla som vill starta företag tillsammans. Coompanion ger information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt företagande. Coompanion Väst arbetar med affärsutveckling för ideella föreningar och med att stötta den sociala ekonomins aktörer.

IUC Sjuhärad bidrar till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag. Verksamheten bedrivs i tre områden: kompetens, innovation och effektivisering. IUC Sjuhärad arbetar med uppsökande verksamhet och behovsanalyser samt driver aktiviteter som möter verkliga behov på kort och lång sikt hos företagen.

Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Connect förkortar vägen till verkliga och varaktiga resultat. Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

E-handelsstaden Borås är en plattform med stort samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer. Visionen är att Boråsregionen ska bli Nordens självklara handelsnav och målsättningen är att utveckla regionens position som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.

Läs mer om Textile Fashion Center och vad som händer hos oss eller kontakta oss för att veta mer!