Adress

Science Park Borås
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3B

Personal

team_image
VD

Erik Bresky

erik.bresky@scienceparkboras.se

+46 (0)73-377 85 20

team_image
Verksamhetschef - Smart Textiles

Susanne Nejderås

susanne.nejderas@hb.se

+46 (0)70-216 84 55

team_image
Innovationsstrateg

Erik Valvring

erik.valvring@scienceparkboras.se

+46 (0)70-180 83 61

team_image
Hållbarhetsstrateg

Birgitta Losman

birgitta.losman@hb.se

+46 (0)70-100 04 61

team_image
Projektcontroller

Karin Ottosson

karin.ottosson@hb.se

+46 (0)701-848878

team_image
Projektsamordnare

Heidi Hautajärvi (tjänstledig)

heidi.hautajarvi@scienceparkboras.se

+46 (0)70-189 37 28

team_image
Projektsamordnare

Ulrika Nilsson

ulrika.nilsson@scienceparkboras.se

+46 (0)70-180 83 83

team_image
Projektledare

Magnus Kroon

Resurseffektiva produkter och tjänster

magnus.kroon@scienceparkboras.se

+46 (0)70-841 68 00

team_image
Projektledare

Peter Serrander

Kvarterets konsumtion

peter.serrander@hb.se

+46 (0)701-000472

team_image
Forskare

Nils-Krister Persson

Ansvarig för Smart Textile Technology Lab

nils-krister.persson@hb.se

+46 (0)33-435 42 83

team_image
Projektledare

Lena-Marie Jensen

Smart Textiles

lena-marie.jensen@hb.se

+46 (0)33-435 41 55

team_image
Projektledare

Linda Nydén

Smart Textiles

linda.nyden@hb.se

+46 (0)33-435 42 93

team_image
Projektledare

Mats Johansson

Smart Textiles

mats.johansson@hb.se

+46 (0)33-435 41 66

team_image
Projektledare

Marie Widén

Smart Textiles

marie.widen@hb.se

+46 (0)33-435 42 18

team_image
Projektledare

Anett Aldman

Smart Textiles

anett.aldman@hb.se

+46 (0)33-435 42 41

team_image
Projektledare

Josefine Persson

josefine.persson@hb.se

team_image
Projektledare

Adrian Zethraeus

Re:textile

adrian.zethraeus@hb.se

+46 (0)70-828 04 08

team_image
Konstnärlig ledare

Anna Lidström

Re:textile

anna.lidstrom@hb.se

+46 (0)70-677 68 34

team_image
Koordinator

Anna Berglund

Smart Textiles

anna.berglund@hb.se

+46 (0)33-435 45 75

team_image
Systemtekniker

Mathias Bräck

mathias.brack@scienceparkboras.se

+46 (0)70-817 46 94

team_image
Professor

Delia Dumitrescu

Ansvarig för Smart Textiles Design Lab

delia.dumitrescu@hb.se

+46 (0)33-435 45 15

team_image
Kommunikatör

Therése Eriksson

therese.eriksson@hb.se

+46 (0)70-184 89 36

team_image
Kommunikatör

Malin Carlsson

malin.carlsson@hb.se

+46 (0)76-100 53 83

team_image
Kommunikatör

Vasilios Batrziokas

vasilios.bartziokas@hb.se

+46 (0)70-101 59 09

team_image
Kommunikatör

Jonas Sehlin

jonas.sehlin@hb.se

+46 (0)701-840033

team_image
Kommunikatör (Föräldraledig)

Lisa Dohlnér Lundwall

team_image
Ekonom

Eva Hendberg

eva.hendberg@hb.se

+46 (0)33-435 44 01

team_image
Ekonom

Petra Lindberg

petra.lindberg@hb.se

+46 (0)701-840282