Adress

Science Park Borås
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Besöksadress: Skaraborgsvägen 3B

Personal

VD

Erik Bresky

erik.bresky@scienceparkboras.se

+46 (0)73-377 85 20

Verksamhetschef - Smart Textiles

Susanne Nejderås

susanne.nejderas@hb.se

+46 (0)70-216 84 55

Innovationsstrateg

Erik Valvring

erik.valvring@scienceparkboras.se

+46 (0)70-180 83 61

Hållbarhetsstrateg

Birgitta Losman

birgitta.losman@hb.se

+46 (0)70-100 04 61

Projektcontroller

Karin Ottosson

karin.ottosson@hb.se

+46 (0)701-848878

Projektsamordnare

Heidi Hautajärvi (tjänstledig)

heidi.hautajarvi@scienceparkboras.se

+46 (0)70-189 37 28

Projektsamordnare

Ulrika Nilsson

ulrika.nilsson@scienceparkboras.se

+46 (0)70-180 83 83

Projektledare

Magnus Kroon

Resurseffektiva produkter och tjänster

magnus.kroon@scienceparkboras.se

+46 (0)70-841 68 00

Projektledare

Peter Serrander

Kvarterets konsumtion

peter.serrander@hb.se

+46 (0)701-000472

Forskare

Nils-Krister Persson

Ansvarig för Smart Textile Technology Lab

nils-krister.persson@hb.se

+46 (0)33-435 42 83

Projektledare

Lena-Marie Jensen

Smart Textiles

lena-marie.jensen@hb.se

+46 (0)33-435 41 55

Projektledare

Linda Nydén

Smart Textiles

linda.nyden@hb.se

+46 (0)33-435 42 93

Projektledare

Mats Johansson

Smart Textiles

mats.johansson@hb.se

+46 (0)33-435 41 66

Projektledare

Marie Widén

Smart Textiles

marie.widen@hb.se

+46 (0)33-435 42 18

Projektledare

Anett Aldman

Smart Textiles

anett.aldman@hb.se

+46 (0)33-435 42 41

Projektledare

Josefine Persson

Cirkulära kommuner

josefine.persson@hb.se

Projektledare

Adrian Zethraeus

Re:textile

adrian.zethraeus@hb.se

+46 (0)70-828 04 08

Konstnärlig ledare

Anna Lidström

Re:textile

anna.lidstrom@hb.se

+46 (0)70-677 68 34

Koordinator

Anna Berglund

Smart Textiles

anna.berglund@hb.se

+46 (0)33-435 45 75

Systemtekniker

Mathias Bräck

mathias.brack@scienceparkboras.se

+46 (0)70-817 46 94

Professor

Delia Dumitrescu

Ansvarig för Smart Textiles Design Lab

delia.dumitrescu@hb.se

+46 (0)33-435 45 15

Kommunikatör

Therése Eriksson

therese.eriksson@hb.se

+46 (0)70-184 89 36

Kommunikatör

Malin Carlsson

malin.carlsson@hb.se

+46 (0)76-100 53 83

Kommunikatör

Vasilios Batrziokas

vasilios.bartziokas@hb.se

+46 (0)70-101 59 09

Kommunikatör

Lisa Dohlnér Lundwall

lisa.dohlner_lundwall@hb.se

+46 (0)70-186 70 08

Ekonom

Eva Hendberg

eva.hendberg@hb.se

+46 (0)33-435 44 01