Samhällsutveckling

Science Park Borås ligger i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

Arbetet inom verksamhetsområdet fokuserar särskilt på de mjuka värdena och kopplar ihop design med boende och livsstil. Ambitionen är att hitta olika lösningar som svarar mot människors behov och samhälleliga utmaningar. Genom utveckling av regional och nationell spetskompetens inom området kompletteras och stärks regionens andra innovationsmiljöer.

Strategiskt mål: Att vara en proaktiv innovationspartner för en framtidssäkrad samhällsutveckling

När de mjuka värdena möter de hårda – samhällsutveckling vid Science Park Borås

Vid Science Park Borås är samhällsutveckling ett särskilt verksamhetsområde. Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle ligger vi i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar särskilt med de mjuka värdena inom samhällsutveckling där vi kopplar ihop design med boende och livsstil och samverkar gärna kring hälsa och förebyggande arbete.

Vid Science Park Borås utvecklas nya spännande innovationer som utgår från FN globala mål för hållbar utveckling genom globalt partnerskap (nr 17), som är vägledande i vårt arbete och möjliggör möten och utbyten mellan människor och organisationer i vår attraktiva innovationsmiljö.

Science Park Borås utvecklar regional och nationell spetskompetens inom samhällsutveckling på ett sätt som kompletterar och stärker länets andra innovationsmiljöer. Inriktningen är de mjuka värdena inom samhällsutveckling med inriktning på ekologisk och social hållbarhet samt beteende/tjänsteutveckling/design för en hållbar livsstil.

Science Park Borås är värdar för ett av samordnaruppdragen inom Västra Götalands läns satsning på Klimat 2030. Från Science Park Borås deltar Adrian Zethraeus och Birgitta Losman med kompetens inom textil och samhällsutveckling. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund äger projektet.

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

Läs mer om kommunal innovation och våra centrumbildningar:

Aktuella projekt och nyheter inom samhällsutveckling:

Cirkulära idéer för Framtidens kvarter lockade storpublik

Återbrukade väggar, en gemensam hållbarhetslobby och minst sju dagars krisberedskap. Framtiden var på besök i DO-tank Center när de cirkulära ...
Läs Mer

Framtidens cirkulära köpcentrum

Projektet har fokus på cirkulära lösningar kopplat till textil, mode och klädkonsumtion och ska undersöka hur unga vuxnas behov, beteenden ...
Läs Mer

17 januari: Cirkulära innovationer för Framtidens kvarter – idépresentation!

Projektet Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil har under ett drygt år jobbat med cirkulära innovationer för byggandet av ...
Läs Mer

GOODLASH – en samhällsinkubator för ett hållbart samhälle

I samarbetsprojektet GOODLASH ska Science Park Borås tillsammans med Coompanion Sjuhärad och Navet Science Center ta fram en samhällsinkubator för ...
Läs Mer

Textile Movement

Textile Movement är Västra Götalandsregionens satsning för att etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning ...
Läs Mer

CircularHub

CircularHub är en plattform med syfte att skapa en rörelse och en omställning till cirkulär ekonomi för startups,  små och ...
Läs Mer

Läs också om verksamhetsområdena Textil och Konsumtion