Samhällsutveckling

Science Park Borås ligger i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

Arbetet inom verksamhetsområdet fokuserar särskilt på de mjuka värdena och kopplar ihop design med boende och livsstil. Ambitionen är att hitta olika lösningar som svarar mot människors behov och samhälleliga utmaningar. Genom utveckling av regional och nationell spetskompetens inom området kompletteras och stärks regionens andra innovationsmiljöer.

Strategiskt mål: Att vara en proaktiv innovationspartner för en framtidssäkrad samhällsutveckling

När de mjuka värdena möter de hårda – samhällsutveckling vid Science Park Borås

Vid Science Park Borås är samhällsutveckling ett särskilt verksamhetsområde. Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle ligger vi i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar särskilt med de mjuka värdena inom samhällsutveckling där vi kopplar ihop design med boende och livsstil och samverkar gärna kring hälsa och förebyggande arbete.

Vid Science Park Borås utvecklas nya spännande innovationer som utgår från FN globala mål för hållbar utveckling genom globalt partnerskap (nr 17), som är vägledande i vårt arbete och möjliggör möten och utbyten mellan människor och organisationer i vår attraktiva innovationsmiljö.

Science Park Borås utvecklar regional och nationell spetskompetens inom samhällsutveckling på ett sätt som kompletterar och stärker länets andra innovationsmiljöer. Inriktningen är de mjuka värdena inom samhällsutveckling med inriktning på ekologisk och social hållbarhet samt beteende/tjänsteutveckling/design för en hållbar livsstil.

Science Park Borås är värdar för ett av samordnaruppdragen inom Västra Götalands läns satsning på Klimat 2030. Från Science Park Borås deltar Adrian Zethraeus och Birgitta Losman med kompetens inom textil och samhällsutveckling. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund äger projektet.

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

Läs mer om kommunal innovation och våra centrumbildningar:

Aktuella projekt och nyheter inom samhällsutveckling:

Banbrytande gripdon för textil till robotar utvecklat i DO-tank Center

Att få en robot att hantera flexibla och oförutsägbara material är en utmaning, och en av anledningarna till att mycket ...
Läs Mer

Cirkulär utbildning för affärscoacher

Projektet "Cirkulär utbildning för affärscoacher" erbjuder ett utbildningsprogram för medarbetare i innovationsmiljöer (science parks och inkubatorer) med syfte att skala ...
Läs Mer

Hur ser unga på framtidens samhällen? Gör din röst hörd genom Goodlash!

Det är dagens unga som kommer att leva i den framtid vi skapar i dag. Projektet Goodlash har därför initierat ...
Läs Mer

snOWWOol

Svensk spill-ull sparar snö och räddar glaciärer Flera klimatrapporter vittnar om att vintersäsongen ständigt förkortas och att världens glaciärer smälter ...
Läs Mer

Loopade vårdkläder

Projektet Loopade vårdkläder är ett pilotprojekt vid Science Park Borås, med målet att hitta en cirkulär lösning för stora volymer ...
Läs Mer

Framtidens kvarter byggs med gröna innovationer

Återbrukade väggar, en gemensam hållbarhetslobby och minst sju dagars krisberedskap. Framtiden var på besök i DO-tank Center när de cirkulära ...
Läs Mer

Läs också om verksamhetsområdena Textil och Konsumtion