Samhällsutveckling

Science Park Borås ligger i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

Arbetet inom verksamhetsområdet fokuserar särskilt på de mjuka värdena och kopplar ihop design med boende och livsstil. Ambitionen är att hitta olika lösningar som svarar mot människors behov och samhälleliga utmaningar. Genom utveckling av regional och nationell spetskompetens inom området kompletteras och stärks regionens andra innovationsmiljöer.

Strategiskt mål: Att vara en proaktiv innovationspartner för en framtidssäkrad samhällsutveckling

När de mjuka värdena möter de hårda – samhällsutveckling vid Science Park Borås

Vid Science Park Borås är samhällsutveckling ett särskilt verksamhetsområde. Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle ligger vi i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar särskilt med de mjuka värdena inom samhällsutveckling där vi kopplar ihop design med boende och livsstil och samverkar gärna kring hälsa och förebyggande arbete.

Vid Science Park Borås utvecklas nya spännande innovationer som utgår från FN globala mål för hållbar utveckling genom globalt partnerskap (nr 17), som är vägledande i vårt arbete och möjliggör möten och utbyten mellan människor och organisationer i vår attraktiva innovationsmiljö.

Science Park Borås utvecklar regional och nationell spetskompetens inom samhällsutveckling på ett sätt som kompletterar och stärker länets andra innovationsmiljöer. Inriktningen är de mjuka värdena inom samhällsutveckling med inriktning på ekologisk och social hållbarhet samt beteende/tjänsteutveckling/design för en hållbar livsstil.

Science Park Borås är värdar för ett av samordnaruppdragen inom Västra Götalands läns satsning på Klimat 2030. Från Science Park Borås deltar Adrian Zethraeus och Birgitta Losman med kompetens inom textil och samhällsutveckling. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund äger projektet.

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

Läs mer om kommunal innovation och våra centrumbildningar:

Aktuella projekt och nyheter inom samhällsutveckling:

15–16 april: NEB Sweden Local Chapters Forum 2024

Välkommen till ett nationellt forum den 15–16 april 2024 i regi av partners och vänner för New European Bauhaus (NEB) ...

Circular Hub Twin Transition

Projektet fokuserar på att främja en övergång till en cirkulär ekonomi genom att utnyttja teknik och digitalisering för grön omställning ...

Wargön innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden

Wargön Innovation har beviljats 30 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårig satsning för att tillsammans med Science ...

Inredningsarkitekten om cirkulära möbelflöden – en god investering för miljö och ekonomi

Att återbruka möbler har blivit alltmer aktuellt för många verksamheter. Intresset är stort men det finns också många frågor och ...

Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem

I det här projektet testas nya affärsmodeller och insamlingssystem för textilier. Sveriges första försorteringsanläggning ska sättas i drift och steg ...

Remore

Unga vuxna är villiga att konsumera på mer hållbara sätt men upplever att det är krångligt, dyrt och osäkert.Remore kommer ...

Läs också om verksamhetsområdena Textil och Konsumtion