Samhällsutveckling

Science Park Borås ligger i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Arbetet inom verksamhetsområdet fokuserar särskilt på de mjuka värdena och kopplar ihop design med boende och livsstil. Ambitionen är att hitta olika lösningar som svarar mot människors behov och samhälleliga utmaningar. Genom utveckling av regional och nationell spetskompetens inom området kompletteras och stärks regionens andra innovationsmiljöer.

Strategiskt mål: En proaktiv innovationspartner för en framtidssäkrad samhällsutveckling

 

När de mjuka värdena möter de hårda – samhällsutveckling vid Science Park Borås

Vid Science Park Borås är samhällsutveckling ett särskilt verksamhetsområde. Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle ligger vi i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar särskilt med de mjuka värdena inom samhällsutveckling där vi kopplar ihop design med boende och livsstil och samverkar gärna kring hälsa och förebyggande arbete.

Vid Science Park Borås utvecklas nya spännande innovationer som utgår från FN:s 17 mål, som är vägledande i vårt arbete och möjliggör möten och utbyten mellan människor och organisationer i vår attraktiva innovationsmiljö.

Science Park Borås utvecklar regional och nationell spetskompetens inom samhällsutveckling på ett sätt som kompletterar och stärker länets andra innovationsmiljöer. Inriktningen är de mjuka värdena inom samhällsutveckling med inriktning på ekologisk och social hållbarhet samt beteende/tjänsteutveckling/design för en hållbar livsstil.

Science Park Borås är värdar för ett av samordnaruppdragen inom Västra Götalands läns satsning på Klimat 2030.

Läs mer om Klimat 2030 här!

Science Park Borås deltar Adrian Zethraeus och Birgitta Losman med kompetens inom textil och samhällsutveckling. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund äger projektet.

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

Läs mer om kommunal innovation och våra centrumbildningar:

 

Aktuella projekt och nyheter inom samhällsutveckling:

Skogens tyg

Textil- och modebranschen står idag inför ett paradigmskifte. Industrin har en rad utmaningar som kommer att påverka framtidens textil- och ...
Läs Mer

SmartX – The European Smart Textiles Accelerator

Syftet med projektet är att utveckla och fullfölja värdekedjan för smarta textilier genom att bygga ett europeiskt innovationsekosystem för smarta ...
Läs Mer

Tex4IM, Textile cluster for industrial modernization

Tex4IM är ett partnerskap som syftar till att sammanföra europeiska textilbaserade kluster i länder och/eller regioner där textil- och klädindustrin ...
Läs Mer
Broschyr Kvarterets konsumtion 2030

Låna, hyra och rida på vågen – ny rapport visar framtidens cirkulära konsumtion

Vi står idag inför stora utmaningar för att klara den miljö- och klimatkris som samhället nu genomgår. Projektet Kvarterets konsumtion ...
Läs Mer

24 Feb 2021 – En förmiddag med Kvarterets Konsumtion 2030

Omställning till ett mer hållbart samhälle är vår tids stora utmaning. Finns möjligheterna för hållbar konsumtion i framtidens kvarter eller ...
Läs Mer
Person skriver på laptop, Science Park Borås

Nu utformas framtidens hållbara butiker – ny nationell utbildning

Den 1 februari 2021 påbörjar de första deltagarna inom projektet Re:skills Textile & Fashion sin kompetensutveckling genom en inspirationskurs med ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Textil och Konsumtion