Samhällsutveckling

Science Park Borås ligger i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Arbetet inom verksamhetsområdet fokuserar särskilt på de mjuka värdena och kopplar ihop design med boende och livsstil. Ambitionen är att hitta olika lösningar som svarar mot människors behov och samhälleliga utmaningar. Genom utveckling av regional och nationell spetskompetens inom området kompletteras och stärks regionens andra innovationsmiljöer.

Strategiskt mål: En proaktiv innovationspartner för en framtidssäkrad samhällsutveckling

 

När de mjuka värdena möter de hårda – samhällsutveckling vid Science Park Borås

Vid Science Park Borås är samhällsutveckling ett särskilt verksamhetsområde. Med våra samverkansparter inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle ligger vi i framkant när det gäller ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar särskilt med de mjuka värdena inom samhällsutveckling där vi kopplar ihop design med boende och livsstil och samverkar gärna kring hälsa och förebyggande arbete.

Vid Science Park Borås utvecklas nya spännande innovationer som utgår från FN:s 17 mål, som är vägledande i vårt arbete och möjliggör möten och utbyten mellan människor och organisationer i vår attraktiva innovationsmiljö.

Science Park Borås utvecklar regional och nationell spetskompetens inom samhällsutveckling på ett sätt som kompletterar och stärker länets andra innovationsmiljöer. Inriktningen är de mjuka värdena inom samhällsutveckling med inriktning på ekologisk och social hållbarhet samt beteende/tjänsteutveckling/design för en hållbar livsstil.

Science Park Borås är värdar för ett av samordnaruppdragen inom Västra Götalands läns satsning på Klimat 2030.

Läs mer om Klimat 2030 här!

Science Park Borås deltar Adrian Zethraeus och Birgitta Losman med kompetens inom textil och samhällsutveckling. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund äger projektet.

Våra lunchseminarier är mötesplatser för nyckelaktörer och är alltid öppna att besöka och delta i. Här möter vi ny kunskap och får nya perspektiv, där nya utvecklingsprojekt växer fram genom.

Läs mer om kommunal innovation och våra centrumbildningar:

 

Aktuella projekt och nyheter inom samhällsutveckling:

stickmaskin

Robotingenjörer möter stickfabrik – presentation

Den 2:a september höll projektet Mikrofabriker i en workshop med temat "Vill du vara med och automatisera svensk textilindustri?" där ...
Läs Mer

Circular Textile Ind-Tech Movement

Målet med Circular Textile Ind-Tech Movement är att få fler företag in i en omställningsprocess där ökad digitalisering och nya ...
Läs Mer
Glaskula på en mossig sten

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling kring ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen. Målet om ...
Läs Mer
Sewing machine

Ett nytt nätverk för svensk textilproduktion tar form

Svensk textilproduktion finns och växer. Under 1980-talet fanns en organisation som hette Lönsömmarförbundet, dit kunde svenska varumärken ringa och fråga ...
Läs Mer

CircularHub

CircularHub är en plattform med syfte att skapa en rörelse och en omställning till cirkulär ekonomi för startups,  små och ...
Läs Mer

Textile & Fashion 2030

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen ...
Läs Mer

 

Läs också om verksamhetsområdena Textil och Konsumtion