Normskifte – tankesmedjan för cirkulära samhällen

Normskifte är Sveriges första tankesmedja för normskifte till cirkulär ekonomi. Partipolitiskt obunden och driven av ideellt och professionellt arbete. Målet är ett cirkulärt samhälle genom normskifte för alla.

Tankesmedjan består av medlemmar från svenska lärosäten, företag och organisationer som under två års tid arbetat i expertgruppen Normskifte, som arbetat som stöd till Delegationen för cirkulär ekonomi. Utöver fortsatt rådgivning till Delegationen för cirkulär ekonomi där många av tankesmedjans medlemmar fortsätter bidra, bildas nu Normskifte som Sveriges första tankesmedja för normskifte till cirkulär ekonomi.

Som utgångspunkt för det inledande arbetet i tankesmedjan ligger rapporten Tro, hopp och visioner – hur vi uppnår ett cirkulärt samhälle genom normskifte för alla, som publicerades av expertgruppen Normskifte 2022.

Expertgruppen Normskifte inledde sitt arbete på uppdrag av delegationen för cirkulär ekonomi 2021 och avslutade det i november 2022. Rapportens förslag togs inte vidare av Delegationen för cirkulär ekonomi och Regeringskansliet, men har i stället inspirerat flera initiativ på området. Det bubblar och jäser i hållbarhets-Sverige och någonstans når vi de tipping points där det linjära samhället är historia och det cirkulära självklart och standard.

Med bildandet av tankesmedjan tar vi nu ett till modigt steg och fortsätter jobbet för att ta Normskiftesrapportens perspektiv och förslag vidare och tillsammans nå målet om samhällen där en cirkulär vardag är norm. Följ med oss på resan.

Vad är ett normskifte?

”1900-talets stora samhällsprojekt kan i backspegeln kännas igen som bygget av det svenska folkhemmet och den svenska storindustrin. Med rätt styrning kan detta sekels gemensamma samhällsprojekt bli skapandet av ett cirkulärt, regenerativt, modernt nettonollsamhälle för alla invånare och samhällsaktörer”
– Ur Normskiftesrapporten

Medlemmar och organisation

Science Park Borås vid Högskolan i Borås är värdar för tankesmedjan Normskifte. Arbetet leds av en extern styrgrupp. Personerna som arbetar i tankesmedjan gör det som engagerade experter inom olika områden. Aktiviteter och resultat är inget som respektive arbetsgivare har tagit ställning till.

Styrgrupp:

Malin Leth, ordförande
Birgitta Losman, ansvarig för programkontoret
Sofia Ulver
Lina Wiles
Fredrik Björk
Mats Huss
Susanna Winblad
Anna Velander Gisslén
Amelie Silfverstolpe
Sara Olofsson
Elisabeth Lindh
Lina Gustavsson

Presentation av medlemmarna (pdf)

Vad vi gör

Tankesmedjan Normskifte arbetar brett med normskiftesrapporten som bas för att lyfta de perspektiv och förslag som förs fram i rapporten. Vi står för tankeledarskap och arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om vad som kan leda till normskifte och underlätta övergången från ett linjärt till cirkulära samhällen.

Planerade aktiviteter under 2024:

1. När tekniken inte räcker – folkbildning för politiker i vad som krävs för att göra ett normskifte

”Redan på 70-talet pekade Romklubben (Club of Rome) på att ensidig tilltro till teknisk utveckling inte skulle lösa de globala utmaningarna. Man pekade även på negativa sidoeffekter av tekniska landvinningar som en risk. Ändå har teknikoptimism som drivkraft fått stort utrymme alltsedan dess när samhället ska lösa klimatutmaningen och utveckla cirkulära lösningar.”

Workshops för politiker och andra beslutsfattare. Kontakta oss för mer information!

2. Bilder av framtiden – workshop för cirkulära framtider att längta till

”Hållbarhets- och klimatfrågan framställs alltför ofta som att människor måste tvingas till försämringar av livskvalitet genom krav på uppoffringar, men belyser sällan eller aldrig den ljusa framtid som omställningen också möjliggör.”

Bakgrunden till Normskiftesrapporten var i hög grad saknaden efter visioner, framförallt inom politiken, om vilka samhälle vi är på väg till. Efter folkhemmet finns inga tydliga och långsiktiga visioner. Avsaknad av positiva framtidsbilder försvårar normskifte. Vart ska vi och hur vill vi leva?

När expertgruppen Normskifte tog fram rapporten till regeringen och Delegationen för cirkulär ekonomi arbetades några första exempel på framtidsbilder fram. Håller du med? Vill du vara med och bygga bilder av framtiden att längta till? Välkommen att kontakta oss!

3. Fortsatt utveckling och etablering av tankesmedjan

Vill du hjälpa till? Kontakta oss!

Kontakt

Malin Leth, ordförande: malin.leth@wa3rm.se
Birgitta Losman, ansvarig vid Science Park Borås: birgitta.losman@hb.se

Läs Normskiftesrapporten: