Vår miljö

DO-tank Center

DO-tank Center är platsen där idéer blir till hållbara lösningar genom innovativa processer. En öppen innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning. Här sker idéutbyten, prototyputveckling och tester av framtidens cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster. DO-tank Center är en del av plattformen Circular Hub, men har utvecklats till en etablerad samarbetsmiljö.

Läs mer om DO-tank Center

 

Smart Textiles Showroom

Smart Textiles Showroom är en plats för möten och kunskap. Här finns olika textila material- och varuprover framtagna inom Smart Textiles olika projekt, samt exempel från Textilhögskolans maskinparker och andra intressanta material inköpta från externa tillverkare.

Läs mer och titta på vårt Showroom i en digital visning

 

Exposé

Utställningskonceptet exposé har tagits fram inom Textile & Fashion 2030. Exposé är ett designdrivet offentligt utställningskoncept inom ramen för Textile & Fashion 2030 som syftar till att presentera och tillgängliggöra visionära och problemlösande exempel och det senaste inom en cirkulär och hållbar textilsektor samt tillhörande forskning.

Exposé kan bokas och flyttas till era lokaler som inspiration. Läs mer

Expose kan du också besöka digitalt. Besök nu

 

Textile Fashion Center

Textile Fashion Centers vision är tydlig – att vara framtidens ledande utvecklingscenter inom textil och mode. Här sammanförs företag, forskning, utbildning och organisationer i en dynamisk och inspirerande miljö. I centret finns cirka 80 verksamheter – allt från små företag till större organisationer. Innovation, affärsutveckling, entreprenörskap, hållbarhet och  kompetensutveckling är centralt, främst inom textil och design men också andra områden.

Textile Fashion Centers grundläggande verksamheter finns inom Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade näringslivet i Sjuhärad som tillsammans bildar Triple Helix – samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Grundidén är att kreativa processer sker bäst i samspel mellan kommun, samhälle, företag och akademi. I Textile Fashion Center förstärks potentialen för kompetensdelning och samspel bland annat genom Textilmuseet som bidrar med historia, kunskap
och kultur. En samlokalisering leder till ökade möjligheter för alla parter.

Läs mer