Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen avser www.scienceparkboras.se.

För att säkerställa att vi lever upp till kraven utför våra webbspecialister kontinuerligt en manuell översyn av vår webbplats. Vår webbplats testas kontinuerligt och vi får direkt respons ifall det uppstår nya brister i tillgängligheten på vår webbplats.

Utöver riktlinjerna ger vi våra besökare möjlighet att påpeka eventuella brister på webbplatsen samt ger dem möjlighet att begära ut information i ett format som är tillgängligt.

Har du stött på information på webbplatsen som du inte kan ta del av?

Har du besökt en sida på vår webbplats där det finns information som inte är tillgänglig ber vi dig rapportera det till oss via vårt formulär. I formuläret får du välja om du bara vill rapportera ett fel eller om du också behöver ta del av informationen i ett annat format.

Anmäl brister i tillgänglighet på webbplatsen

Det går också att kontakta oss via epost:

kommunikation@hb.se

Anmäl webbplatsen

DIGG (myndigheten för digital förvaltning) är den myndighet som ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag.

Du har möjlighet att anmäla vår webbplats hos DIGG om du upplever att du inte är nöjd med den respons som vi ger dig, eller ifall du upplever att vi inte uppfyller något av övriga lagkrav.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG.

Hjälp oss bli bättre

Vi vill hela tiden bli bättre och mer tillgängliga. Har du synpunkter eller önskemål så tar vi tacksamt emot dessa. Kontakta oss via kommunikation@hb.se.

Webbplatsens brister

Vi har ett antal kända brister på vår webbplats idag som vi redan arbetar med att åtgärda.
Arbetet av en ny webbplats är påbörjad under 2021. Lansering av ny webbplats förväntas bli under VT 2022.