From idea to sustainable impact Science Park Borås är en samverkansarena för innovation och näringslivsutveckling i Textile Fashion Center. Med resurser inom forskning, prototypframtagning, infrastruktur samt affärs- och företagsutveckling skapar Science Park Borås förutsättningarna för att skapa hållbar utveckling av innovativa idéer. Läs mer om vår verksamhet >> Ett enat Sverige för en hållbar textil- och modeindustri Textile & Fashion 2030 är en neutral arena och möjliggörare för nya, hållbara lösningar och affärsmöjligheter för textil- och modeindustrin. Läs om plattformen här >> Cirkulär Ekonomi Affärsutveckling, innovativa idéer, forskning, miljöer för testning och prototypframtagning - Science Park Borås bedriver ett flertal hållbara satsningar med cirkulär ekonomi som den gemensamma nämnaren. Se filmen The Circular Economy - Challenging Fast Fashion >>
 • Broschyr Kvarterets konsumtion 2030

  Låna, hyra och rida på vågen – ny rapport visar framtidens cirkulära konsumtion

  Vi står idag inför stora utmaningar för att klara den miljö- och klimatkris som samhället nu genomgår. Projektet Kvarterets konsumtion 2030 och den rapport som nu tagits fram, har fokuserat på möjligheter för minskad miljöpåverkan från konsumtion av sällanköpsvaror hos unga vuxna. Fokus har varit......

 • Smart Textiles stärker sin internationella position

  Ett prestigefullt stipendium gav Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås möjlighet att ytterligare stärka verksamhetens internationella position. Under tretton månader jobbade hon med uppdraget i Silicon Valley, USA, med ett stipendium finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Resultatet blev bland annat Smart-shirt – ett unikt......

 • Person skriver på laptop, Science Park Borås

  Nu utformas framtidens hållbara butiker – ny nationell utbildning

  Den 1 februari 2021 påbörjar de första deltagarna inom projektet Re:skills Textile & Fashion sin kompetensutveckling genom en inspirationskurs med fokus på framtidens hållbara butik. Kursen belyser bland annat utvecklingen av hållbara affärsidéer inom handeln för mode och sko, samt hur vi kan främja ett......

 • Linda Göthberg

  Mikrofabriker främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi genom nya produktionskoncept

  Inom textil- och modeinsdustrin har teknik och orderstyrning länge varit anpassad för större flöden, där produktioner exempelvis har lagts i Asien för att hålla nere kostnader. Projektet Mikrofabriker, som initierats av Science Park Borås och Automation Region, vill undersöka om det med ny typ av......

 • A summary of ”Extended producer responsibility for textiles – part of the circular economy”

  Sweden is determined to be a role model in achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. The Government has adopted a national strategy for a circular economy in which textiles are one of several prioritised areas in the transition to a circular and......

 • Västra Götalandsregionen lanserar Kommunernas klimatlöfte

  Nu i december lanseras Kommunernas klimatlöften inom Västra Götalandsregionen. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som ska agera stöd till kommunerna i genomförandet av deras klimatinsatser. Kommunernas klimatlöften är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, där aktörer inom Västra Götaland samlas för......

Plattformar

TF2030_Logotyp_Tagline_Stacked_Pos

Verksamhetsområden

Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av hållbara textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden.

Läs mer

Konsumtion

Boråsregionen har en stark tradition och unik kompetens inom detaljhandel, distanshandel och logistik och en välutvecklad infrastruktur som utgör grunden för en framgångsrik digital handel.

Läs mer

Samhällsutveckling

Science Park Borås identifierar projekt, partners och finansiering inom områden som är kopplade till visionen om det goda livet och en klimatneutral region i Sjuhärad och Västra Götaland.

Läs mer

Vi arbetar med FN:s globala mål som drivkraft för förändring till en bättre värld och en hållbar framtid!

vgr