From idea to sustainable impact Science Park Borås är en samverkansarena för innovation och näringslivsutveckling i Textile Fashion Center. Med resurser inom forskning, prototypframtagning, infrastruktur samt affärs- och företagsutveckling skapar Science Park Borås förutsättningarna för att skapa hållbar utveckling av innovativa idéer. Läs mer om vår verksamhet >> Ett enat Sverige för en hållbar textil- och modeindustri Textile & Fashion 2030 är en neutral arena och möjliggörare för nya, hållbara lösningar och affärsmöjligheter för textil- och modeindustrin. Läs om plattformen här >> Cirkulär Ekonomi Affärsutveckling, innovativa idéer, forskning, miljöer för testning och prototypframtagning - Science Park Borås bedriver ett flertal hållbara satsningar med cirkulär ekonomi som den gemensamma nämnaren. Se filmen The Circular Economy - Challenging Fast Fashion >>
 • A summary of ”Extended producer responsibility for textiles – part of the circular economy”

  Sweden is determined to be a role model in achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. The Government has adopted a national strategy for a circular economy in which textiles are one of several prioritised areas in the transition to a circular and......

 • Västra Götalandsregionen lanserar Kommunernas klimatlöfte

  Nu i december lanseras Kommunernas klimatlöften inom Västra Götalandsregionen. Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder som ska agera stöd till kommunerna i genomförandet av deras klimatinsatser. Kommunernas klimatlöften är en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, där aktörer inom Västra Götaland samlas för......

 • Erik Bresky om 2020 och vikten av hållbar utveckling

    ”Det har varit ett märkligt år i år och vi är inne i en form av normaliserat annorlundaläge med COVID19. På något sätt har vi länge pratat om vikten av att ställa om, klimathot, nyttjande av ny teknik, polariserade samhällen och andra liknande ämnen.......

 • Nya utbildningar ska möta handelns krav på omställning

  Textil- och modebranschen ser positivt på framtiden, med ett påtagligt kompetens- och rekryteringsbehov. Svårigheterna ligger i att hitta rätt kompetens. Det visar en nyligen framtagen branschanalysrapport vars resultat och analyser utgör grunden för de utbildningar som kommer att erbjudas inom projektet Re:skills Textile & Fashion.......

 • Miljönytta i fokus för utredning kring producentansvar inom textilbranschen

  Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås och Högskolan i Borås, utsågs i december 2019 till regeringens särskilda utredare kring frågan om producentansvar för textil. Den 9 december överlämnade hon utredningens betänkande ”Producentansvar textil – en del av den cirkulära ekonomin” till regeringen. – Att......

 • Science Park Borås i central roll på nordisk konferens om cirkulär ekonomi

  Science Park Borås är en central spelare vid konferensen ”Cirkulära Sverige, Norden, EU – så arbetar vi mot samma mål” som pågår den 3-4 december. Konferensen ger de över 330 anmälda deltagarna möjlighet att ta del av Delegationen för cirkulär ekonomis arbete fram till nu,......

Plattformar

TF2030_Logotyp_Tagline_Stacked_Pos

Verksamhetsområden

Textil

Textil omfattar idag mycket mer än tyger och kläder. Science Park Borås bidrar till den fortsatta utvecklingen av hållbara textila innovationer och verkar som en generisk plattform för innovation som även kan tillämpas inom andra områden.

Läs mer

Konsumtion

Boråsregionen har en stark tradition och unik kompetens inom detaljhandel, distanshandel och logistik och en välutvecklad infrastruktur som utgör grunden för en framgångsrik digital handel.

Läs mer

Samhällsutveckling

Science Park Borås identifierar projekt, partners och finansiering inom områden som är kopplade till visionen om det goda livet och en klimatneutral region i Sjuhärad och Västra Götaland.

Läs mer

Vi arbetar med FN:s globala mål som drivkraft för förändring till en bättre värld och en hållbar framtid!

vgr