Almedalen 2024: En ny era för den demokratiska mötesplatsen

Direktsändning och lågmälda samtal. Det nya Almedalen både inspirerar och imponerar med sin mindre kostym, lågmälda ton och fler samtal. Är det demokratiska samtalet fortfarande levande i Almedalen? Efter intensiva dagar med samhällsaktörer är det dags för Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg hos Science Park Borås att besvara frågan.

Almedalen har utvecklats från folkrörelse och seminariehysteri till en mer balanserad hybrid, anpassad för det moderna samhället efter pandemins påverkan. Som en ledande innovationsmiljö med uppdrag på lokal, regional, nationell och internationell nivå, använde Science Park Borås tillfället för att samla nationella aktörer, något som vanligtvis kräver resor till Stockholm. Det har varit ett viktigt komplement till de digitala möten som präglar resten av året.

Lansering av konsumtionsrapport. Fr.v. Susanne Nejderås, Cecilia Tall, Olivier Rostang, Lina K Wiles, Mattias Philisson, Birgitta Losman. Foto: Lena-Marie Jensen

Lansering av årlig konsumtionsrapport

Science Park Borås årliga konsumtionsrapport, i år baserad på en stor undersökning av hur svenska invånare ser på framtiden, direktsändes digitalt från Visby och finns tillgänglig även i efterhand. Ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi, Mattias Philipsson, var på plats tillsammans med flera andra framstående personer inom hållbarhet och innovation. Tillsammans med framtidsstrategen Olivier Rostang från Kairos Future diskuterades framtiden och hur vi kan ta oss dit. En viktig insikt är att produktion närmare hemmaplan, radikal cirkularitet och tydliga incitament för cirkulär ekonomi har starkt stöd i befolkningen. Fritt fram för politiken att agera!

Klicka här för att ta del av sändningen i efterhand
Klicka här för att ladda ner konsumtionsrapporten 2024

Informella samtal om textil och mode

För regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 hölls mer informella samtal utanför det formella Almedalsprogrammet. Företag och branschrepresentanter delade generöst med sig av sina erfarenheter. Beslutsfattare fick möjlighet att ta del av denna kunskap för att sedan kunna möta EU:s textilstrategi med klok nationell lagstiftning och policy.

Tankesmedjan Normskifte. Foto: Lena-Marie Jensen

Tankesmedjan Normskifte

Sedan december 2023 är Högskolan i Borås stolta värdar för tankesmedjan Normskifte, sprungen ur expertgruppen Normskifte. Under Almedalsveckan fylldes ladan hos 2030-sekretariatet av engagerade personer som deltog i lågmälda samtal om varför teknikoptimism inte är tillräckligt för att lösa hållbarhetsfrågorna.

Lena-Marie Jensen talade under Bionnovations programpunkt . Foto: Susanne Nejderås

Textila värdekedjor och lånegarderob

Andra viktiga samtal hölls inom innovationsprogrammet Bioinnovation om textila värdekedjor och material. Science Park Borås bidrog med två lånegarderober för att visa på mervärdet av att använda textil länge – det bästa vi kan göra för miljön. Vi arrangerade även en helkväll där innovationsmiljöer från hela Sverige möttes för att utbyta tankar.

Susanne Nejderås talade under Telge Återvinnings heldag. Foto: Lena-Marie Jensen

Återvinning med sikte på framtiden

Det nationella industriprojektet Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem representerades i Almedalen av Telge Återvinning. Science Park Borås, som koordinerar Vinnova-satsningen, lyfte betydelsen av försortering i Sverige för att skapa lokal och regional efterfrågan på textilt material i framtiden. Det blev också viktiga samtal om glapp i nuvarande lagstiftning och hur aktörer kan hitta nya relationer när hela Europa ställer om de textila värdekedjorna.

Slutligen, Almedalen är en åsiktstorktumlare, men med starka stråk av kunskap som är nödvändig för samhällsengagerade individer och organisationer. De lågmälda demokratiska samtalen i Visbys gränder och innergårdar har nog aldrig varit viktigare än nu.

Text: Birgitta Losman
Foto: Unsplash, Lena-Marie Jensen, Susanne Nejderås, Anna Sigge.