Remore

Unga vuxna är villiga att konsumera på mer hållbara sätt men upplever att det är krångligt, dyrt och osäkert.
Remore kommer samla, synliggöra och utveckla erbjudanden som gör det lättare och mer attraktivt för unga vuxna att välja cirkulära tjänster.

Genom samarbeten med butiker samt lokala centrumledare i Västra Götaland ska cirkulär konsumtion tillgängliggöras genom ambassadörer, butiker som kommit långt med sitt cirkulära erbjudande och som redan i dag fokuserar på lagningstjänster, second hand eller uthyrning och delning.

Målet är ett ökat utbud och mångfald av tjänster som förlänger livslängden på kläder och skor. Fler butiker och företag kan ansluta till initiativet genom att tillhandahålla reparationstjänster för reklamationer, i linje med EU-kommissionens förslag “Right to repair” som syftar till att främja reparation och underhåll av produkter.

Genomförandet i tre steg:

1.En kommunikationskampanj i sociala medier riktad mot unga vuxna med Remore:s budskap (förläng livet på dina plagg).

2.Samarbeten med butiker (Remore-heroes/ambassadörer) och lokala centrumledare i olika aktiveringar som inspirerar och tillgängliggör cirkulär konsumtion för unga vuxna.

3.Sko- och klädföretag ansluter till initiativet genom att tillhandahålla reparationstjänster för reklamationer (i linje med EU-kommissionens ”right to repair”). Särskilt kommunikationsmaterial tas fram för att synliggöra detta in-store och företagens kanaler 

På kampanjens hemsida samlas och synliggörs alla delar i projektet (inspirationsmaterial till konsument, Remore-heroes, översikt över event och aktiveringar och anslutna företag)

Projektparter

Science Park Borås
Göteborgsregionen
Visual Arena (Lindholmen Science Park)

Samarbetspartners

Borås TME
Göteborg & Co
Turistrådet Västsverige
Lokala centrumledare
Återförsäljare inom mode och skor
Skräddare och skomakare

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Tidsram

Startar: 2023-11-15
Slutar: 2025-06-30

Projektledare

Adrian Zehtraeus

Nyheter om projektet

Nu ska det bli lättare för unga att välja cirkulära tjänster

Trots det växande intresset för hållbarhet och miljömedvetenhet – unga vuxna har svårt att anamma cirkulära tjänster fullt ut. Projektet ...