Nu ska det bli lättare för unga att välja cirkulära tjänster

Trots det växande intresset för hållbarhet och miljömedvetenhet – unga vuxna har svårt att anamma cirkulära tjänster fullt ut. Projektet Remore, som beviljats finansiering från Västra Götalandsregionen, ska nu samla, synliggöra och utveckla cirkulära erbjudanden för kläder och skor med hjälp av lokala centrumledare samt butiker för att göra det lättare att konsumera hållbart.

Utmaningen är inte längre enbart en etablerad konsumtionskultur där unga vuxna formats av en konventionell syn på att äga och köpa. Förstudier gjorda inom ramen för projektet Framtidens cirkulära köpcentrum, initierat av Science Park Borås, visar nämligen att det finns en vilja hos unga att agera klimatsmart – men att det helt enkelt är för krångligt.

–  Vi ser att många unga tycker det är självklart att göra hållbara val, men är inte alltid villiga att lägga ner den tid, energi och resurser som kan krävas. Med Remore vill vi verka i skärningspunkten mellan konsumenters beteenden och företagens cirkulära erbjudanden och få cirkularitet att bli norm, säger Adrian Zethraeus, projektledare för Remore hos Science Park Borås.

Budskap: Förläng livet på dina plagg

Genom samarbeten med butiker samt lokala centrumledare i Västra Götaland ska cirkulär konsumtion tillgängliggöras genom ambassadörer, butiker som kommit långt med sitt cirkulära erbjudande och som redan i dag fokuserar på lagningstjänster, second hand eller uthyrning och delning.

Målet är ett ökat utbud och mångfald av tjänster som förlänger livslängden på kläder och skor. Fler butiker och företag kan ansluta till initiativet genom att tillhandahålla reparationstjänster för reklamationer, i linje med EU-kommissionens förslag “Right to repair” som syftar till att främja reparation och underhåll av produkter.

– Butikerna som ansluter kommer få gemensamma riktlinjer och kommunikationsmaterial med information om deras reparationstjänster som de kan använda för att upplysa slutkonsument om vikten av att laga kläder och skor. Dessutom ska en stor kommunikationskampanj lanseras i sociala medier, riktad mot unga vuxna, där vi vill uppmuntra till att förlänga livslängden på modevaror och öka medvetenheten kring hållbar konsumtion, säger Adrian Zethraeus.

Västsverige som cirkulär föregångare

Ungas konsumtionsbeteende är en betydande faktor i framtidens klimatpåverkan och projektet har därför starkt stöd från såväl regionen som politiken. Målet är att positionera Västsverige som en föregångare inom den cirkulära omställningen.

– I Västra Götaland har vi mål att minska klimatpåverkan från vår konsumtion, dessa är betydligt större än de territoriella utsläppen. Därför är det positivt att mer hållbara alternativ utvecklas, säger Birgitta Nilsson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

– I dag vill många unga konsumera klimatsmart, och här finns en potential för företag som vill kunna leverera en hållbar och cirkulär produkt. Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) vill bidra till att göra det enklare att hitta hållbara alternativ, därför beviljas projektet för att utveckla cirkulära affärsmodeller på flera handelsplatser i samarbete med de unga, säger Madeleine Jonsson (MP), ordförande MRU.

Remore är initierat av Science Park Borås som en del av initiativet Textile Movement och sträcker sig mellan 2023-2025 med stöd av Västra Götalandsregionen.

Projektet genomförs tillsammans med Göteborgsregionen och Visual Arena med samarbetspartners från Borås TME, Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige, lokala centrumledare, återförsäljare inom mode och skor samt skräddare och skomakare.

Läs mer om projektet här

Vill du bli en del av Remore? Anslut dig här

Text och bild: Vasilios Bartziokas