Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem

Utmaningarna inom textil- och modeindustrin sträcker sig längs hela värdekedjan från designfas till produktion med hög vattenförbrukning och konsumtion. Konsumentledet med en ökande trend av kort användningstid för kläder, leder till att många kläder kastas i hushållssopor och förbränns. Det krävs förändringar utmed hela värdekedjan.

I en tidigare förstudie enades aktörer kring en mission som beskriver ett önskat nyläge och prioriterade ett antal områden för förändring. I detta projekt ska lösningar demonstreras i verkligheten. Det unika med satsningen är att hela den textila värdekedjan inkluderas, från design och produktion till insamling, sortering, återbruk och återvinning. Syftet med detta projekt är att undersöka hur teknisk innovation, affärsmodeller, policy, beteenden och infrastruktur behöver utvecklas för en systemförändring.

Projektet koordineras av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, tillsammans med flera aktörer, som gemensamt har potential att möta nyckelutmaningar inom textilsystemet, synliggörs lösningar som bidrar till ett mer hållbart textilsystem. Genom demonstratorn testas nya affärsmodeller och nya insamlingssystem i samhället. Sveriges första försorteringsanläggnings ska sättas i drift och testas och processteg för att effektivisera återbruksprocesser ska testas. Målet är att uppnå ökad livslängd för kläder och minskad resursanvändning, vilket leder till mindre avfall och säkra produkter. Sammantaget syftar detta till att etablera lönsamma och skalbara cirkulära affärsmodeller för en hållbar textilsektor.

Projektet anknyter till Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer.

Tidsram

Startar: 2023-11-15
Slutar: 2026-05-29

Projektägare

Science Park Borås
Högskolan i Borås