Science Park Borås leder storskalig satsning på hållbara textilsystem

För att hitta konkreta lösningar på textilbranschens utmaningar har Vinnova nu beviljat finansiering för ett projekt kring planering, mobilisering och design av systemdemonstratorer inom textilbranschen. Projektet ”Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer” ska drivas av Science Park Borås i samverkan med Textilhögskolan, RISE, Antrop och ett stort antal svenska aktörer.

Medvetenheten om textil- och modeindustrins utmaningar och negativa miljöpåverkan är stor, men det finns också en stor vilja inom branschen att skapa förändring. Redan idag sker ett omfattande arbete på europisk nivå via EU:s nya Textilstrategi.

Många krav kommer att ställas på textil- och modeindustrin framöver och en omställning är nödvändig. Beslut har tagits om krav på medlemsstaterna att genomföra utsortering av textilt avfall senast till år 2025, ett krav som samtidigt innebär ett förbud mot förbränning av det utsorterade textila avfallet. Under 2020 togs det även fram en utredning av svenskt producentansvar för textil, som även den pekade på samma sak.

Mobilisering för hela branschen

Efter en omfattande analys av nuläget, utförd av Vinnova, såg man ett behov av konkreta lösningar för omställningen utifrån ett helhetsperspektiv, en s.k. systemansats. Inom ramarna för det nya projektet ska Science Park Borås tillsammans med ett stort antal partners, aktörer i branschen, akademi och institut identifiera och designa en eller flera systemdemonstratorer för att i nästa steg konkret testa cirkulära lösningar som kan nå stor effekt i form av arbetstillfällen i Sverige med minskad miljöpåverkan från textilbranschen.

Arbetet kommer att fokusera på följande tre områden som anses ha hög potential: textilsortering, digital innovation samt hållbar design med minskad överproduktion.

– Uppgiften kräver en mobilisering från många och med ett smart helhetstänk. Högskolan i Borås och Science Park Borås utgör en lämplig oberoende plattform med brett kontaktnät och erfarenhet att jobba utifrån systemperspektiv. Science Park Borås har också ett starkt affärsutvecklingsfokus, vilket är helt avgörande för att kunna bygga hållbara textilsystem runt svensk industri. säger Alexander Alvsilver, handläggare på Vinnova.

Fem dimensioner av innovation

Syftet med systemdemonstratorer är att mobilisera och kraftsamla partnerskap för storskalig test och demonstration i verklig miljö, och arbetet genomförs genom att utgå ifrån fem definierade dimensioner av systeminnovation:

  1. Teknik, produkter och processer
  2. Affärsmodeller och upphandling
  3. Policy och regelverk
  4. Beteende, kultur och värderingar
  5. Infrastruktur

– Science Park Borås välkomnades att inkomma med en ansökan till Vinnova för att få arbeta med systemdemonstratorer utifrån dessa fem dimensioner. Tillsammans med ett antal partners, såväl lokala som regionala och nationella, ska detta mynna ut i förslag på en eller flera systemdemonstratorer som kan hjälpa till i förändringen av den svenska textilindustrin, säger Susanne Nejderås, textilstrateg på Science Park Borås.

Fakta

Projektet ”Hållbart textilsystem – en förstudie för innovativa systemdemonstratorer” finansieras av Vinnova. Projektet drivs av Science Park Borås vid Högskolan i Borås i samverkan med Textilhögskolan, Antrop, RISE Research Institutes of Sweden, Telge Återvinning, Guringo, Ellenability, Wargön Innovation, Nudie Jeans, Klot, Sustainable Fashion Academy, Borås Energi & Miljö, Umeå Universitet, Svensk Handel, TEKO Sveriges textil & modeföretag och Röda Korset.

Digitalt informationsmöte

Ett första öppet informationsmöte kommer att hållas den 7 december. Tidigare deltagare kommer att bjudas in och nya intresserade välkomnas!

Kontakt

För övriga frågor, kontakta Susanne Nejderås, textilstrateg på Science Park Borås: susanne.nejderas@hb.se

Pressmeddelande 2022-11-09

Läs mer om projektet: