Science Park Borås i central roll på nordisk konferens om cirkulär ekonomi

  1. Science Park Borås är en central spelare vid konferensen ”Cirkulära Sverige, Norden, EU – så arbetar vi mot samma mål” som pågår den 3-4 december. Konferensen ger de över 330 anmälda deltagarna möjlighet att ta del av Delegationen för cirkulär ekonomis arbete fram till nu, samt det senaste inom cirkulär ekonomi.

 

Birgitta Losman är hållbarhetsstrateg på Science Park Borås och ordförande i Expertgruppen Producentansvar. Det är en av flera expertgrupper som verkar inom ramen för delegationens fokusområden och som kommer att presentera sina arbetsområden och viktigaste förslag under konferensdagarna. Dessutom medverkar gäster från övriga Norden och EU som berättar vad som händer kring cirkulär ekonomi från deras horisont.

 

Sedan augusti 2020 har Birgitta Losman uppdraget att leda Expertgruppen Producentansvar, en av de expertgrupper som tar fram förslag till Delegationen för cirkulär ekonomi. Gruppen arbetar med styrmedlet producentansvar och tittar på hur detta styrmedel kan användas i en cirkulär ekonomi, samt hur det kan utvecklas för att ge bättre effekt både vad gäller ekonomi och miljö. Producentansvar har historiskt använts för att flytta ansvaret för avfall från kommunerna till producenterna.

Expertgruppen Producentansvar

Uppdraget att leda expertgruppen sträcker sig även över år 2021 och gruppens första rapport lämnas till Delegationen för cirkulär ekonomi i januari. Expertgruppen har en bred sammansättning med flera branscher representerade och deltagande även från Naturvårdsverket.

 

Delegationen för cirkulär ekonomi tar in förslag från samtliga expertgrupper för bearbetning för att sedan lämnas vidare till regeringen. Modellen att en mängd aktörer arbetar tillsammans för att ställa om till cirkulära flöden och kan lägga förslag direkt in till regeringens arbete är unik. Parallellt med arbetet i Sverige sker ett samlat arbete i EU för att ta fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi. De förslag som arbetas fram i Sverige handlar både om åtgärder på svenska marknaden och förändringar internationellt.

 

 

 

– För Science Park Borås betyder arbetet i delegationens expertgrupp för producentansvar att värdefull kunskap från vår innovationsmiljö kommer till användning i Sveriges samlade arbete för omställning till cirkulär ekonomi, säger Birgitta Losman.

 

– Arbetet i expertgruppen har också stärkt Science Park Borås arbete med hållbar konsumtion. En hållbar konsumtion handlar ju både om att företag har ett utbud av cirkulära produkter och tjänster, men också om att konsumenterna efterfrågar det hållbara. Här diskuterar expertgruppen just nu behovet av att regeringen bör snabbutreda en kombination av incitament och styrmedel för att göra mötet mellan konsument och producent mer hållbart, fortsätter Birgitta Losman.

Här kan du läsa om när Delegationen för cirkulär ekonomi besökte Science Park Borås

Läs mer om kommuner i Västra Götalandsregionen som visar stort intresse för cirkulära föden