Nu ska vi ändra vårt sätt att leva och konsumera

Klimat 2030 drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Målet är att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till 2030 från 1990-års nivå. Det är en samverkan med många organisationer, föreningar, universitet/högskolor, institut, kommuner och näringsliv i regionen. Johanna Lindblad och Magnus Kroon från Science Park Borås har fått samordningsansvaret för förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster som är ett av de fyra områdena inom Klimat 2030.

Johanna Lindblad samordnar arbetet med design för hållbar livsstil och kommer börja med en större satsning kring unga vuxna och deras vardag i olika kvarter. En hållbar livsstil handlar både om individens personliga val och förutsättningarna i området där de bor. Fokus är att man ska titta på vilka funktioner som borde erbjudas i de olika kvarteren för att underlätta för invånarna. Det handlar både om hur hemmet och även hur närliggande lokaler ska användas.

­– För att det ska vara möjligt och attraktivt att leva hållbart kommer våra hem och kvarter behöva används på ett annat sätt. Nu pågår arbetet med att välja passande aktörer och man söker efter intresserade fastighetsbolag, bostadsbolag och kommuner och vi riktar oss till allt från samhällsplanerare till stadsarkitekter, säger Johanna Lindblad, projektledare, design för hållbar livsstil.

Kan framtidens bibliotek, tvättstugor och närbutiker erbjuda andra tjänster än idag? Man ser redan att det kommer finnas andra tjänster från både den offentliga och privata sektorn, eftersom man nu börjar ställa om till att man delar och hyr saker snarare än att äga.

– Det krävs stora förändringar och vi måste få det till en positiv omställning för att det ska hända tillräckligt fort. Därför arbetar vi med designmetodiken och andra metoder som är bra för att nå innovationshöjd i komplexa utmaningar, säger Johanna Lindblad.

Med hjälp av designmetodiken kan nya angreppssätt uppstå, som underlättar att se nya möjligheter där man tidigare sett begränsningar.

– Vi har tagit fram en guide för att arbeta med detta och vill gärna hjälpa organisationer på vägen. Metodiken sätter fokus på målgruppens behov och är bra för att ta de större kliven framåt. Genom att diskutera behoven på djupet kommer helt nya lösningar för att möta framtiden, säger Johanna Lindblad.

 

 

Magnus Kroon, samordningsansvarig för området förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, arbetar med inriktningen tjänster och cirkulära varor. Han poängterar att konsumenterna är en viktig del i det hela:

– Det är inte bara företagen som behöver ställa om utan även konsumenterna. Om man som konsument tänker en extra gång innan man köper en produkt och på så sätt väljer en mer hållbar produkt tvingar man företagen att ställa om. Idag är basen i Sverige att man hela tiden köper nya prylar och naturen hänger inte riktigt med på långt sikt. Sverige har ett av de mest ohållbara konsumtionssätten i världen och det är till stor del på grund av långa transportsträckor och att många av de produkter vi använder tillverkas i andra länder, säger Magnus Kroon, samordnare, resurseffektiva produkter och tjänster.

Idag ligger basen på konsumtionen att köpa nytt och det håller inte i det långa perspektivet. För att ställa om till mer cirkulära och hållbara lösningar måste man även som företag göra en turnaround, att kunna gå från förlust till att göra vinst. Det är viktigt att företag utmanar genom att erbjuda nya affärsmodeller.

– Vi vill att det ska vara en positiv omställning för företagen då vi vill ha fortsatt tillväxt. Det finns företag som det går bra för men att man behöver en ny hållbar plan. Vi fokuserar mycket på textilier, exempelvis framtagning av kläder men även andra branscher sätter stora fotavtryck på miljön, exempelvis tekniska prylar. Att låna, hyra, dela, laga och reparera och redesigna behöver vi bli bättre på så att man kan ställa om sitt företag till att bli mer hållbart, säger Magnus Kroon.

Ser man på statistik är hela 11 procent av Sveriges BNP är kopplat till konsumtion, om vi slutar att konsumera försvinner mer än 500 000 jobb i Sverige.

– Om man inte bara säljer en blomma utan även säljer en tjänst för att plantera blomman och även skissar och designar trädgården då har man tagit ett steg mot att jobba mer hållbart. Vi vill att företagen ska vara en del att möta framtidens konsumtion. Man vill ha ett näringsliv som når ut till en global marknad och då blir världsmarknaden större. Redan idag har man framgångsrika företag som IKEA och H&M. Om Västsverige kan visa vägen så kan vi ställa om hela Sverige där det sker ett samspel mellan företag och konsumenter, säger Magnus Kroon.

 

På Science Park Borås är cirkulär ekonomi ett profilområde som genomsyrar hela verksamheten. Det här är frågor som man arbetar tålmodigt med, det är ingen quick fix, det är långsiktigt, det är inget som man ställer om över natten. Man måste börja etappvis och att man tillsammans hittar lösningar. Samtidigt finns det idag en stark medvetenhet att det måste gå fortare att ställa om. Vi förbrukar resurser i för hög takt i Sverige idag och det håller inte långsiktigt. Alla mår bra av en omställning och de företag som ställer om kommer bli mer lönsamma.

 

Vill ditt företag skriva under klimatarbetet? Vill ditt företag hitta innovationer och ser samhällsnyttan i att ställa om? Kontakta oss på Science Park Borås!

 

För mer information om förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster kontakta:
Magnus Kroon
magnus.kroon@scienceparkboras.se
+46 (0)70-841 68 00

För mer information om design för hållbar livsstil kontakta:
Johanna Lindblad
johanna.lindblad@hb.se
+46 (0)33-435 45 67